Vart är DAM på väg?

Fyra trendspaningar inom Digital Asset Management

Person ger en läsplatta till en kollega på kontor.
Hur ser utvecklingen och framtiden ut för DAM? I denna spaning får du en inblick i vilka trender som finns inom Digital Asset Management.

DAM-systemets utveckling

Digital Asset Management (DAM) har upplevt en massiv tillväxt och transformation under de senaste tjugo åren. Idag är systemen mer öppna och integrerbara än tidigare. Varumärken förlitar sig alltmer på digitalt innehåll och DAM spelar en central roll i dess hantering, distribution samt optimering av de digitala tillgångarna.

Enligt Market Watch förväntas DAM-industrin växa från 4,2 miljarder USD 2021 till 5,0 miljarder USD 2028. Utan avmattning i industrin blir innovation en nödvändighet. När effekterna av distansarbete fortsätter att påverka det digitala innehållets ekosystem, kommer behovet av fler integrerade digitala arbetsflöden att fortsätta växa. DAM-system kommer då att vara i centrum.

 

Fyra trendspaningar inom DAM

1. Från lagring till optimering

Den ursprungliga lagringsbara modellen av DAM-system håller på att bli föråldrad på grund av behovet av mer dynamiska lagringslösningar. Möjligheten att koppla samman de många processerna kring digitalt innehåll är en mycket viktig faktor för DAM-system. Det räcker inte att systemet bara lagrar digitalt innehåll, utan det måste också optimera innehållet och ständigt ge användaren en enkel och användarvänlig upplevelse.

Övergången till molnbaserade DAM-system, kombinerat med de minskade lagringskostnaderna, kommer ytterligare att förändra DAM-system från att bara vara ett bild- och videoarkiv till att erbjuda bredare lösningar. Dessa lösningar kan tillgodose organisationers många unika marknadsförings- och ledningsbehov.

2. Nya teknologier

Efterfrågan på mer dynamiska och komplexa DAM-lösningar skapar ett behov av mer avancerad teknologi. Även om artificiell intelligens (AI) verkar vara en lovande taggningslösning, så fångar den fortfarande inte helt beskrivande metadata. Utan sammanhang har AI inte kunnat öka produktiviteten avsevärt och behovet av mänsklig taggning kvarstår. Denna teknologi kommer sannolikt att förbättras med tiden, men företag och organisationer kan ännu inte förlita sig på den.

Ett av företagen som vill förbättra AI inom DAM-system är EMRAYS. De har utvecklat ett bildkontextverktyg som syftar till att fånga denna saknade och nödvändiga funktion. Med hjälp av deras verktyg kan användare upptäcka dubbletter på några sekunder, skapa anpassade AI-modeller och rangordna bilder på intuitiva sätt.

Medan tekniken som helhet fortfarande har en lång väg kvar att gå, kan verktyg som EMRAYS Image Context AI avsevärt förbättra och automatisera nyckelfunktionerna i DAM-system. Rätt gjort kan det förändra hur vi interagerar med metadata.

3. Slutanvändare i fokus

Även om det finns lovande ny teknik inom området DAM, finns det självklart ett behov av mänskligt arbete och kompetens. Även med potentialen med förbättrad AI-taggning är metadatahantering fortfarande till stor del beroende av människor och kommer att fortsätta vara det i många år framöver.

Att säkerställa att DAM-lösningen är lätt att använda är en av de viktigaste faktorerna för organisationer när de söker efter och väljer en sådan lösning. Ansvariga chefer inom DAM är viktiga för ett framgångsrikt val. Användarna är lika viktiga för att säkerställa att lösningen är användarvänlig och stödjer organisationens processer och arbetssätt. Tillsammans kan de möjliggöra en snabb och effektiv implementation.

Eftersom människor dagligen arbetar i systemet är användarupplevelsen och gränssnittet de absolut viktigaste egenskaperna i det DAM-system som väljs. 

4. Open Source och Headless

Många DAM-plattformar har färdig funktionalitet som möjliggör snabb och enkel implementation. 

Ett standardsystem har många fördelar men erbjuder inte alltid den flexibilitet som organisationen önskar. En viss möjlighet för anpassning kan göra att organisationen och dess användare kan påverka så att deras processer och arbetssätt kan möjliggöras i systemet.

Möjligheten till integration i ett standardsystem kan vara begränsad. Om stöd för integration med ett specifikt system saknas vill organisationen ha flexibiliteten att kunna bygga en anpassad integration.

Programvara med öppen källkod, tillsammans med vad som kallas Headless DAM system, ger organisationen tillgång till källkod och att anpassa den som de vill. Detta ger möjligheten att koppla samman systemen för att möta organisationen och användarnas behov samt möjliggöra anpassningar vid förändrat affärsbehov. 

Datadelningen över olika system och plattformar gör att alla webbplatser, appar och system kan skapa och leverera upplevelser på ett effektivt och konsekvent sätt.

 

Vägen framåt

DAM är inte längre bara en hanteringslösning utan ett viktigt verktyg för organisationer. Det erbjuder ett systematiskt sätt för att lagra och hantera digitala tillgångar som organisationer i allt högre grad förlitar sig på för att koppla ihop sina kreativa arbetsflöden.

Från en enda lösning till en integrerad del av det digitala innehållets ekosystem, kommer DAM att fortsätta att utvecklas och transformera affärsprocesser och kreativa arbetsflöden. Dagarna då de agerade enkla förråd är över och DAM har framgångsrikt förvandlats från biblioteksmodellen till en mer holistisk hanteringslösning och processdrivet ramverk.

 

Vi guidar er

Om du och ditt team behöver vägledning i att välja, implementera eller hantera DAM, kontakta gärna oss på Consid. Vårt team av erfarna DAM-konsulter har hjälpt flertalet kunder inom både privat och offentlig sektor och inom de flesta branscher. Vi vet vad som krävs.

Med expertkompetens och partnerskap med de ledande och bästa plattformsleverantörerna kan vi leverera unika och heltäckande DAM-lösningar som tar hänsyn till era unika behov. Hör av dig om du vill veta mer om hur ni kan dra nytta av ett DAM-system.

Du kan också läsa mer om vårt erbjudande inom DAM här.

Person som tar emot en läsplatta på kontor.

Vill du veta mer om DAM?

Kontakta oss här så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg