SISAB fick uppgraderad webb i Episerver

Sök, mobilanpassning & design

En MacBook på en vit stol med träben i en helt vit fotostudio där SISABS nya webbplats syns på skärmen
Vi hjälpte SISAB att uppdatera sin webb för att uppnå förbättrat sök, mobilanpassning och uppgraderad design!

När Consid hjälpte SISAB att skapa en modernare webbplats!

Utmaningen

SISAB upplevde ett stort behov av att uppdatera och modernisera sin webbplats då den gamla versionen av Episerver som webben var byggd på var utdaterad. Webbplatsen var inte heller mobilanpassad och designen behövde få ett modernare snitt. Arbetet påbörjades under hösten 2019 då det genomfördes interna intervjuer på SISAB samt externa enkätundersökningar med deras intressenter och hyresgäster för att skapa ett bredare underlag och en bättre uppfattning om vilka önskemål om förbättringar som fanns kopplat till SISAB:s webbplats.

Tidplanen för projektet var snäv och uppdraget med att bygga den nya webbplatsen genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021. Trots kort tidplan lyckades projektet och i februari lanserades den nya webbplatsen.

Lösningen

Consid som är ramavtalad leverantör till SISAB planerade projektet för att ta hand om alla de önskemål som framkommit i de intervjuer och enkätundersökningar som gjorts.

Baserat på kravunderlaget framarbetades det konkreta upplevelseskisser för navigering, gränssnitt och hur användargränssnittet skulle attrahera och samtidigt stödja målgruppernas behov.

Rent tekniskt inleddes projektet med att göra en uppgradering av den tekniska bas som webbplatsen var byggd på där både Episerver samt frontendramverk uppgraderades för att bättre understödja både funktionella behov, den nyframtagna designen samt de responsiva och mobilanpassade kraven.

Den befintliga webbplatsens sökfunktionalitet krävde att projektet innefattande en helt ny sökfunktion. Hela webbplatsen byggdes upp med fokus på flexibilitet och enkelhet för att underlätta för SISAB:s redaktörer.

Resultatet

En av framgångsfaktorerna för att lyckas var att bedriva utvecklingen i ett effektivt och transparent samarbete med en agil metodik. SISAB:s nya webbplats är nu välkomnande, modern och har en mer användarvänlig lösning anpassad både för dator och mobil.

Den ökade användarvänligheten innebär att målgruppernas behov bättre tas omhand och relevant innehåll blir enklare att hitta och ta till sig – allt i en ny paketering där innehåll och content tillgängliggörs på ett mer attraktivt sätt.

Tack vare den uppdaterade sökmotorn är det lättare för både anställda och besökare att hitta rätt information på webben. Detta eftersom SISAB nu även har en möjlighet att själva justera, konfigurera och vikta sökmotorn.

Webbplatsen är nu även bättre anpassad till det lagstadgade tillgänglighetsdirektivet.

Detta har varit ett jättebra samarbete! Trots ett tight tidsschema och förändringar under arbetets gång har Consid varit både tillmötesgående och flexibla under hela projektet. Vi har fått värdefull input som har underlättat vårt beslutstagande, som i slutändan har resulterat i en väldigt lyckad uppgradering av vår webb, säger Sanna Brolin, systemförvaltare på SISAB.

Nu har webbplatsen övergått till förvaltning och det agila arbetssättet fortsätter med ständiga förbättringar.

Trots utmanande förutsättningar med tight tidsschema har vårt samarbete med SISAB fungerat utmärkt med transparent dialog och högt i tak. SISAB har nu fått en redaktionellt lättarbetad och intuitiv webbplattform för sitt fortsatta arbete, säger Maria Olsson, projektledare på Consid.

Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, förvaltar och utvecklar Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer formar de framtidens Stockholm. SISAB ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen.

En dator med en matta i bakgrunden där SISABs nya hemsida syns på skärmen

Resultatet är en väldigt lyckad uppgradering av vår webb!

Sanna Brolin, systemförvaltare på SISAB.

Optimizely (Episerver)

Consid är en av Optimizelys (Episervers) snabbast växande och mest efterfrågade ­partners. Förverkliga framtidens digitala kundupplevelser med Consid och Optimizely (Episerver).

Läs mer om detta
Episerver byter namn till Optimizely

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva