Hässleholm Miljös nya webbar

Ökar kunskap kring miljöfrågor bland barn och ungdomar i Norden

Macbook framför ett fönster på ett bord intill en kaktus och koppar och glas
Vi har hjälpt Hässleholm Miljö att ta fram webbar med användaren och redaktören i fokus som sprider kunskap kring miljöfrågor bland barn och ungdomar i Norden. Läs mer!

Utmaningen

Hässleholm Miljö hade länge velat göra om sina externa webbplatser och nu, efter några år, kom de till skott med hjälp av Consid. Hässleholms kommun är en liten kommun, men trots detta arbetar de och det kommunala bolaget Hässleholm Miljö bland annat för att skolor i Hässleholm ska bli mer medvetna om hållbarhet. Genom Mittavtryck.se vill man att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskap om miljöfrågor och få barn och ungdomar att bli engagerade i frågor gällande källsortering, återvinning, kretslott och vikten av att inte köpa nytt. 

– Vi var i behov av mer moderna och uppdaterade webbsidor som tydligare speglade besökaren. Vi ville ha mer interaktivitet med fler funktioner och ett tydligare innehåll där vi på ett bättre sätt kunde synliggöra våra budskap, produkter och tjänster. Vi hade även ett stort arbete framför oss med att få tillgängligheten på plats enligt det nya EU-direktivet, varför ett byte lämpade sig bra nu, säger Emma Krantz, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

Consid fick i uppdrag att vidareutveckla webbarna, på den nyvalda plattformen Sitevision, med fokus på tillgänglighetskraven och användarvänligheten. Till skolwebben önskade Hässleholm Miljö att få in lekfullhet och att göra den mer tilltalande för både barn och vuxna. Vi fick även i uppdrag att på skolwebben uppdatera de olika sidorna så att respektive årskurs får upp skräddarsytt material för just den ålderskategorin. Gymnasieelevernas sida är t.ex. mer textbaserad och sidor för yngre barn har mer bilder. 

Den tidigare skolwebben var svårnavigerad och saknade ett genomgående utseende och tema. Uppdraget gick därför ut på att strukturera upp allt som rör en av de stora funktionerna – deras ”Sopsamlarmonster”. Även sidan ”Skräpplockardagen” som tidigare hade samma tema på samtliga sidor, skulle nu få olika utseenden beroende på var du som besökare befinner dig geografiskt. 

Lösningen

Lösningen består utav en rad nya komponenter där redaktörerna enkelt kan bygga egna sidor och fylla dem med innehåll efter behov. Hässleholm Miljö valde vid upphandlingen att byta plattform till Sitevision, för att kunna ta del av de fördelar som finns med plattformen och för att ingå i Hässleholms licenser.

Webbplatserna är lätta att använda ur två aspekter. Den ena är ut mot alla användare där man oavsett funktionsvariation kan ta del av det lättnavigerade innehållet och där man enklare hittar det man letar efter. Alla webbar är helt tillgängliga enligt WCAG 2.1 AA. Den andra aspekten är det redaktionella. Innehållet har lagts upp så att redaktörerna har en plattform där det är lätt att ta makten över innehållet. De behöver inte utvecklare, utan kan göra det mest själva. Detta gör lösningen väldigt flexibel för redaktörerna. Mallarna som vi satt upp är uppbyggda för att skapa kreativitet, men har vissa gränser för att sidorna ska hålla samma tema. Redaktörerna kan även välja bildtexter och var de vill placera olika komponenter, något som skapar en trevlig arbetsmiljö.

Mittavtryck.se har nu nio ingångar. I och med att många av webbplatserna använder samma textblock har redaktörerna möjlighet att sätta upp olika textblock och spegla ut dessa på flera olika platser. Detta gör att de inte behöver uppdatera innehåll på nio platser, utan enbart på en. Förutom de olika webbplatserna anpassade för olika målgrupper, har även ”Monsteråret” för förskolor och lågstadier skapats för att öka medvetenheten om källsortering.  

Monsteråret handlar om ”Sopsamlarmonster” – monster presenterar olika uppgifter varje månad. Förskolor och lågstadier använder denna funktion tillsammans med sina förskolebarn och elever där uppgiften t.ex. kan vara att samla batterier eller andra föremål. Varje månad presenteras både enkla och svårare uppgifter som alla ger en stjärna vid slutförandet. 

Det har varit roligt att jobba på ett uppdrag med så mycket färg och form; att få blanda lekfullhet med nytta! Att kunna bidra till att skapa medvetenhet hos barn och ungdomar om vad de kan göra för att minska sin miljöpåverkan känns väldigt bra. Att ha gjort denna viktiga webbplats användbar för alla människor känns också helt fantastiskt. Projektet innehåller dessutom många spännande integrationer, vilket bara gör saken ännu bättre. Jag känner mig jättestolt över resultatet, säger Consids Ellinor Hallett, projektledare i projektet.

Resultatet

Resultatet är en rejäl uppfräschning där vi jobbat igenom tillgänglighetsbiten och gjort webbarna mer användarvänliga. Skolwebben är uppdelad på förskola, F-3, 4-6, 6-9 och gymnasium vilket innebär att den är bättre målgruppsanpassad. Konceptet har spridit sig i hela Sverige och i Norden. Innan lanseringen av webben hade de ca 20 nya användare per månad, nu har de ca 100 i månaden. De kan även se att användare hittar vad de letar efter på webben och det är många fler som vill beställa saker, exempelvis pysselprodukter.

Arbetet med att ta fram en ny hemsida kändes inledningsvis stort och övermäktigt, men tack vare en trygg och otroligt kunnig projektledare i Ellinor Hallett som har guidat oss igenom hela projektet, med full koll, stort tålamod, tydliga och konkreta förslag och en kreativ ådra har vi fått ett resultat som vi känner oss väldigt nöjda med. Samarbetet genom hela projektet har bidragit till att arbetet både varit roligt och gått smidigt, säger Emma Krantz, kommunikatör på Hässleholm Miljö. 

– Det hela känns nu lättnavigerat och av att döma från den feedback vi får upplever även användarna detta. Mycket positivt är också att ”Monsteråret”, som vi producerar varje år, nu kan nås av pedagoger och lärare via inloggning på sin medlemssida. Här har Consid fått till en snygg design och en funktion som göra att vi årligen lätt kan uppdatera vid nyproduktion av kalendern, säger Matilda Ehnberg, miljöpedagog på Hässleholm Miljö.

Webben gick live i början av april 2021.  

Om Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun och behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Hässleholm Miljö sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

Macbook framför ett fönster på ett bord intill en växt och handsprit

Tack vare en otroligt kunnig projektledare i Ellinor Hallett har vi fått ett resultat som vi känner oss väldigt nöjda med.

Emma Krantz, kommunikatör på Hässleholm Miljö. 

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva