Klimatrådet

Klimatrådets kampanj i annons i tidning gjord av Consid
En lokal, ändlös energikälla – genom få målgruppen att se på solkraft som en inspirerande idé snarare än att fokusera på priset för solpaneler, skapade Consid en kampanj med ett helt annat uttryckssätt än konkurrenterna. Uppdragsgivare var Klimatrådet.
Douglas Lindevall Communication Consid

Douglas Lindevall

Affärsområdesansvarig Communication

douglas.lindevall@consid.se

070-977 10 03

Utmaningen

Allt fler installerar solceller, men solenergi utgör trots det en mycket liten del av den producerade elen i Jönköpings län. Ännu finns mycket yta och många tak att täcka. Klimatrådet säljer inte solpaneler själva, utan arbetar för att generellt öka nyfikenheten och intresset hos privatpersoner för att vilja installera solenergi och till och med börja producera egen solel.

Klimatrådet ville lägga allt mer fokus på den digitala närvaron och anlitade en extern part. Consid fick i uppdrag att skapa en kampanj som förutom att inspirera fler till att installera solceller också skulle informera om att det finns finansiella medel att söka för privatpersoner.

I uppdraget ingick målgruppsanalys, strategi, formgivning, copy, kanalval och produktion av arbetsmaterial för Klimatrådets medlemmar att själva använda. Med tanke på rådets sammansättning av privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner, var en utmaning att hitta en kommunikationsstrategi som inte krockade med något av medlemsföretagens egna varumärkesidentiteter.

Lösningen

Kampanjen har två syften – dels att visa hur en egen solelanläggning kan bidra till en bättre miljö och billigare elkostnader, dels att informera om det investeringsstöd privatpersoner kan söka.

Consid utgick från en målgruppsanalys baserad på ägare villa/radhus, ägare villa/radhus intresserade av energibesparing, samt ägare villa/radhus intresserade av miljöfrågor. Ungefär hälften av målgruppen använder sällan sociala medier, varför vi rekommenderade material för både print och sociala medier.

De flesta som kommunicerar kring solel visar just en solpanel på ett hustak, ofta genom en generisk, oinspirerande bild. Consid skapade därför ett starkt illustrationsmanér som i kombination med tanke- och insiktsväckande rubriker skulle sticka ut och inte kollidera med medlemsaktörernas eget kommunikationsmaterial. I leveranse ingick printenheter som också låg till grund för tre kortare animerade filmer för användning på sociala kanaler. Filmer och printenheter finns på https://klimatradet.se/solel/.

Resultatet

Kampanjen, med sitt karakteristiska formspråk och fyndiga copy, togs emot mycket väl bland Klimatrådets 120 medlemmar – en utmaning med tanke på de olika medlemmarnas skiftande verksamhet. Feedback kring materialets användning har också varit mycket positiv, bland annat under Klimatveckan, då kampanjen fungerade som underlag och inspiration för möten och dialog kring ämnet solenergi.

Om Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation som drivs i regi av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal större företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet. 120 personer i 10 olika arbetsgrupper jobbar med olika frågor i syfte att bidra till internationella klimatmål, samt sprida kunskap och engagemang. Klimatrådet har bland annat genomfört uppskattade aktiviteter som t.ex. Solmatchen, där rådets medlemmar utmanade allmänheten i hur mycket solceller som installerades under ett år.

Klimatrådets kampanj i annons på reklamplansch på stan gjord av Consid
Klimatrådets kampanj i annons på reklamplansch på stan gjord av ConsidKlimatrådets kampanj i annons på reklamplansch på stan gjord av ConsidKlimatrådets kampanj i annons i tidning gjord av Consid
1 / 3

Intresserad av vårt kommunikationserbjudande?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva