Havs- och Vatten­myndigheten

Intranät

Havs- och Vattenmyndighetens nya intranät utvecklat av Consid
Att lansera ett nytt intranät bygger tillförsikt och är helt rätt i oroliga tider. Så resonerade Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg och tog hjälp av Consid för att effektivisera kommunikation, samarbete och informationstillgång.
Carin Frid, regionansvarig Consid Communication i Göteborg

Carin Frid

Regionansvarig Consid Communication Göteborg

carin.frid@consid.se

070-624 29 25

Utmaningen

I och med rådande situation med ett Corona-virus som sprider sig i världen och länder som stänger ned fanns ett tydligt fokus från Havs- och Vattenmyndigheten: att få det nya intranätet klart så snart som möjligt. Det är nu ett nytt intranät verkligen behövs, när många tvingas jobba hemifrån. Intranätet blir det digitala fikarummet där medarbetarna kan känna att kollegorna ändå finns där för att samarbeta och umgås tillsammans med, i stort sett precis som på kontoret.

Med en offensiv men effektiv tidsram har man gått från idé till färdig produkt på bara ett halvår. Flexibilitet och ömsesidig tillit mellan kund och Consid har varit viktiga stöd för att klara de många utmaningarna längs vägen, med högt tempo och snabba beslut.

Lösningen

Consids arbete inleddes med en förstudie som visade på behovet av att dela in projektet i två delar. Istället för att ha vissa delar av medarbetarwebben öppen för alla och andra delar i inloggat läge, föreslog Consid att all intern information skulle samlas i ett intranät medan den externa informationen skulle ligga på externwebben. Ett projekt och två produkter, med andra ord.

Den första produkten är ett modernt intranät som förenklar internkommunikation samt informations- och dokumenthantering i stora volymer. Det blir också lättare att samarbeta genom möjligheten att skapa tvärfunktionella grupper, något som underlättar kunskapsutbyte och delaktighet. Dessutom bidrar det nya intranätet till att stärka den sociala sammanhållningen genom att medarbetarna kan peppa varandra inför viktiga konferenser eller dela mer vardagliga ärenden, som olika idrottsaktiviteter.

Resultatet

Det nya intranätet öppnar upp möjligheter att kommunicera på ett helt annat sätt. På myndigheten jobbar medarbetarna med allt från forskning och vägledning till digitalisering och kommunikation. I det nya intranätet har varje anställd har numera en egen profil som gör att rätt kompetens kan hittas snabbt och enkelt.

Det nya intranätet lanserades den 25 mars och nu fortlöper projektet med produkt nummer två – externwebben, som även den utvecklas av Consid.

Om Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och Vattenmyndigheten, med huvudkontor i Göteborg, arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Myndigheten har idag cirka 400 anställda och i och med det rådande läget i världen är deras uppdrag viktigare än någonsin.

Vill du veta mer om fördelarna med intranät?

Vill du veta mer om hur ett nytt intranät kan effektivisera din organisations digitala arbete? Läs mer om vårt erbjudande inom intranät eller kontakta Carin.

Havs- och Vattenmyndighetens nya intranät utvecklat av Consid

Integritetspolicy

Podd | 2024-06-10

60-65 Best of Utveckla - Sommarrepriser

60-65 Best of Utveckla - Sommarrepriser
Porträtt av en kvinna med långt, blont hår och en neutral ansiktsuttryck, stående framför en ljusrosa bakgrund.

colleagues | 2024-06-10

Erica Larsson

Erica Larsson