Piab fick ny webb med leads-generering i fokus

UX, användarvänlighet & nytt varumärkesuttryck

Piabs nya hemsida på en datorskärm utvecklad av Consid
Vi fick förtroendet att bli Piabs strategiska digitala partner där det första steget blev att ta fram organisationens nya webbplats. Läs mer här!

Utmaningen

Piab var i behov av en strategisk digital partner, och valet föll på Consid! Samarbetet inleddes med att en helt ny webbplats skulle tas fram vilken skulle baseras på Piabs nya Brand Identity. Projektet inleddes i början av mars 2020.

– Piab befinner sig på en kraftig tillväxtresa och när vi utvecklas och växer behöver även vår webbplats göra det. Vår sajt måste på bästa sätt presentera vårt varumärke såväl som de produkter och tjänster vi erbjuder. För att göra den attraktiv för både befintliga kunder och nya användare måste webbplatsen också vara välstrukturerad, lättnavigerad och datadriven. Vår webbplats är navet för all digital interaktion vi har med våra kunder och bör innehålla ”call to actions” och möjliggöra konverteringar, integrera sociala medier och locka till sig nya talanger, säger Anette Lantz, Digital Experience Manager på Piab.

Över tid hade komplexiteten i Piabs gamla webbplats blivit så pass hög att detta innebar att webben krävde ett omtag för att möta kraven på bl.a. användarupplevelse och användarvänlighet.

En av utmaningarna med en stor och komplex webbplats är också övergången från den gamla befintliga webbplatsen till den nya och det inneboende riskmoment detta är förknippat med. Därför valdes en taktik där vi initial lanserade den nya webbplatsen som en intern beta och därefter som en extern beta. Detta möjliggjorde en bredare och mer tillförlitlig förankring hos Piabs intressenter såsom kunder, partners och anställda samt en ”mjukare” övergång från gammalt till nytt.

Som i många projekt fanns en det en ursprungstanke kring projektets “scope” men eftersom vi befinner oss i en föränderlig omvärld växer och förändras ofta “scopet” under projektets gång. Detta var ett faktum inom detta projekt och något vi gavs goda möjligheter att hantera tack vare en flexibel och lättrörlig arbetsmetod präglat av transparens och tätt samarbete mellan Consid och Piab.

Inom projektet har informationssidor fått ny design och helt ny UX, och innehåll har paketerats i ny kostym på den nya webben. I ett första skede ligger e-handelsfunktionaliteten kvar på den gamla webben men hela produktsortimentet med tillhörande produktinformation presenteras på både den gamla och den nya webbplatsen.

En tydlig utgångspunkt för den nya webbplatsen var att denna skulle vara leads-genererande. Detta understöds på flera sätt, bland annat genom chattfunktionalitet, inloggning, nedladdning av resurser, kontaktformulär och andra “call to actions”. Webbplatsen är integrerad med Piabs Marketing Automation plattform (Pardot) och alla leads och kontakter som genereras på webbplatsen skickas per automatik till Pardot. Utöver detta innehåller webbplatsen en mängd andra funktioner.

Planen var att lansera vid midsommar, men på grund av pandemin och ett föränderligt “scope”, flyttades lanseringen fram till årsskiftet.

– Det har varit ett stort och komplext projekt där vi verkligen behövt förvärva kunskap om Piabs verksamhet. En tydlig framgångsfaktor har varit att vi lyckats bygga ett bra samarbete och ett tight team tillsammans med Piab, säger Fredrik Därth, projektledare på Consid.

Lösningen

De bärande komponenterna i webbplatsen är Episerver CMS (Optimizely, läs mer om namnbytet här) och inRiver PIM. Sökfunktionen baseras på Elastic Framework. Piab använde både Episerver och inRiver PIM sedan innan. All befintlig produktkonfiguration samt integrationer med t.ex. affärssystem och e-handel implementerades på den nya webbplatsen. Ny funktionalitet adderades och nya mallar, UX och design togs fram baserat på Piabs nya Brand Identity. Designen är framtagen av extern part i tätt samarbete med Consid och kund.

Den nya webben innehåller flertalet integrationer till bakomliggande system, vilket tillsammans med en omfattande produktstruktur adderar till komplexiteten i lösningen. Piabs e-handel som ligger kvar på den gamla webben kommer framgent att flyttas över till den nya sajten. Produktjämförelser, produktkonfigurationer, begäran om offert, etc. är redan i dagsläget möjligt att göra på den nya webbplatsen medan varukorgsfunktionalitet och checkout-flöden ligger kvar i e-handelslösningen på den gamla sajten.

De bärande delarna på webbplatsen är produktsortimentet med olika typer av produkter och konfigurerbara tjänster. Exempel på övrig funktionalitet som underlättar för användaren är CAD-center, ”Hjälp mig välja” samt en interaktiv karta där besökaren enkelt kan hitta och filtrera Piab-kontor och återförsäljare.

– Det är roligt att se att Piab vågar ta position i det digitala landskapet och att detta görs under en attraktiv image som sticker ut bland traditionella industriföretag inom B2B-segmentet. Det här har verkligen varit ett positivt projekt från båda håll där vi arbetat agilt, lättrörligt och med stort förtroende för varandra, säger Fredrik Därth, projektledare på Consid.

Resultatet

Projektet lanserades i mars 2021 och publicerades till en början som en publik beta. Detta är ett förfarande som starkt rekommenderas om man har en omfattande och komplex webb med mycket logik och beroenden. Detta eftersom det ger möjlighet att med hjälp av användarfeedback identifiera och åtgärda problem och buggar innan man officiellt går live med den nya lösningen och släcker ner den gamla.

I detta projekt har stort fokus lagts på Piabs varumärkesbyggande. Den nya grafiskt tilltalande designen sticker ut i branschen och målet om förbättrad UX och användarvänlighet har uppfyllts.

Nu tar ett aktivt förvaltningsarbete med fokus på löpande förädling vid. Dessutom inleds ett nytt projekt med att bygga Piabs återförsäljarportal ”My Piab”, baserat på den nya kostymen. Även gränssnittsförändringar i konfigurationstjänsten ska göras och så småningom ska e-handeln flyttas in i samma lösning som den nya webbplatsen.

– Piabs nya webbplats är resultatet av ett lyckosamt samarbete i ett passionerat och sammansvetsat projektteam. Med Consids Kalmargäng lyckades vi få det bästa av två världar, ett dedikerat team för Piab och samtidigt musklerna hos en digital partner med 1100 konsulter ifall det hade behövts. Vi har nu en högst modern webbplats byggd på Episerver och inRiver, och är väl förberedda och anpassningsbara inför Piabs framtida tillväxt, säger Anette Lantz, Digital Experience Manager på Piab.

Om Piab

Piab är ett svenskt bolag som utvecklar industriell automatisering genom progressiva grepp-, lyft- och flyttlösningar och har gjort det sedan 1951. Bolaget tror på en automatiserad värld där inga resurser slösas bort och inga människor skadas. Med en årlig försäljning på ~ 1,5 miljarder SEK, 650 anställda och en global närvaro i mer än 100 länder hjälper Piab sina kunder att förbättra sin verksamhet till det bättre. Sedan 2018 ägs Piab av Patricia Industries, en del av Investor AB.

Piabs nya hemsida på en datorskärm utvecklad av Consid

Piabs nya webbplats är resultatet av ett lyckosamt samarbete i ett passionerat och sammansvetsat projektteam.

Anette Lantz, Digital Experience Manager på Piab.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler referenser

Hand som svingar en golfklubba med deWiz band runt handledet för att analyserar golfsvingen.

deWiz | 5 min lästid

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"

AI-golfapp: "deWiz – Från uppstart till marknaden"
Mockup av SKF:s hemsida i laptop, datorskärm, iPad och telefon.

SKF | 5 min lästid

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem

SKF – En global relansering av SKF:s affärsområde för smörjsystem
Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Mer | 4 min lästid

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader

Laddkoncernen Mer lanserar enhetlig webb över flera marknader
Hela Sverige ska leva - ny landsbyggande webbplats.

Hela Sverige ska leva | 1 min lästid

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva

Ny landsbyggande webbplats hos Hela Sverige ska leva