Partnerskap

Consid och SyntheticAIdata banar vägen för framtidens AI-lösningar

Med en ökad närvaro av AI kan vårt partnerskap med SyntheticAIdata spela en avgörande roll där avancerade teknologier och lösningar kommer att ge oss nya möjligheter och insikter.

AI illustration headerbild. Partnersida SyntheticAIdata & Consid

Partnerskap

SyntheticAIdata (sAId) har utvecklat en SaaS-tjänst som kan generera enorma mängder syntetisk data på kort tid. Denna data används för att träna AI-modeller inom områden som bildigenkänning. Kunderna kan i sin tur dra nytta av denna data för att träna sina egna AI-modeller, oavsett om det gäller att skapa bilder på produkter, både hela och skadade, eller att beräkna volymer och generera bilder av födelsemärken och hudtumörer med mera. Lösningen kan även generera bilder med olika bakgrunder och ljusförhållanden. Denna syntetiska data kan sedan användas för att träna algoritmer som används i AI-bildigenkänning. Då sAId är ett produktbolag, är det viktigt för dom att deras kunder kan få professionell hjälp med att implementera lösningen. Det är här Consid kommer in. Vi hjälper våra kunder med att testa, utveckla, implementera och underhålla lösningar. Vi driver hela processen från proof of concept - projekt - förvaltning.

Hur förbättrar AI beslutsfattande och processer?

AI smyger sig mer och mer in i våra liv, både professionellt och privat, något vi alla har sett och uppmärksammat i media. Några av oss har till och med använt det både i yrket och privat. Utmaningen med AI är att träna den modell man använder, och detta kräver data. Ju mer data och ju mer varierad den är, samtidigt som kvaliteten bibehålls, desto högre kvalitet kan vi förvänta oss från AI-verktyget.

Allt fler företag använder AI i sin verksamhet, från bildigenkänning till att automatisera beslut baserade på data. Den stora utmaningen är att ha kvalitetsdata i stora mängder för att göra AI-modellen så kapabel som möjligt. Data tar lång tid att samla in, vilket innebär att det normalt kan ta lite tid att få en välfungerande AI-modell att fungera bra. Det är här syntetiskt data kommer in. Med rätt verktyg kan man kostnadseffektivt skapa enorma mängder syntetisk kvalitetsdata, vilket gör att man snabbare kan träna, testa och produktionssätta en AI-modell för automatiserade processer. Detta skapar ett stort affärsvärde för kunder då denne snabbare kan räkna hem sin investering och vidareutveckla sina processer.

AI illustration bild. SynthethicAIdata och Consid partnerskap

Satsningar på Syntetisk Data och AI: Kundernas framtid och kostnadsbesparingar

I många kommuner används idag avancerade robotar som är utrustade med artificiell intelligens för att effektivisera och automatisera vissa delar av processen som rör levnadsstöd, såsom socialbidrag. I denna process matar klienten in sina inkomst- och kostnadsuppgifter, och genom att använda en tränad AI-modell, kan roboten avgöra om personen är berättigad till bidrag eller inte.

Ett annat användningsområde för avancerad teknologi är inom skogsindustrin. Här använder man drönare som är utrustade med kameror och försedda med avancerad bildigenkänning med hjälp av AI. Dessa drönare används för att upptäcka och övervaka eventuella attacker från skadedjur, såsom granbarkborren, som varje år orsakar skogsnäringen betydande ekonomiska förluster i miljonbelopp.

Våra kunder investerar stort inom AI just nu. Enligt Gartner kommer syntetiskt data ligga till grund för enorma investeringar framöver och det kommer att vara ett måste för att snabbt lära upp AI-modeller för att få dom i produktion. Kort sagt – Det är hett och vi på Consid kan hjälpa våra kunder att göra enorma besparingar!

Consid & SyntheticAIdata partnerskap

Låt våra experter kontakta dig

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast möjligt. Vi ser fram emot att prata mer!

Integritetspolicy