Agila arbetssätt

Vi erbjuder ett flertal kurser inom olika agila arbetssätt, bland annat inom ramverken SAFe® och Scrum. Läs mer om våra utbildningar nedan.

Workshop i agil projektledning

Alla kurser i agila arbetssätt

Agilt ledarskap i teori och praktik

Leading SAFe®

SAFe® DevOps Practitioner

Professional Scrum Master

Certified Scrum Product Owner

SAFe® Product Owner