Kompetensområde

RPA och Automation

Eliminera allt repetitivt jobb, för ökad konkurrenskraft.

Person med glasögon som tittar på datorskärm vid skrivbord.
Låt våra experter hjälpa er att effektivisera verksamheten genom digital arbetskraft. En robot / digital medarbetare kan utföra administrativt och manuellt arbete och gör er mer konkurrenskraftiga samt låter era medarbetare fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Sänkta kostnader, ökat affärsvärdet och nöjdare medarbetare.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med RPA och automation?

Ta hand om det som är viktigt. Automatisera resten!

Effektivisera verksamheten med automatiserade processer och projektstöd så att den tidsödande och tråkiga administrationen hanteras åt er och ni kan låta värdeskapande uppgifter fylla er arbetsvardag! Tråkjobbet kan göras åt dig! Tro det eller ej men det kommer bli betydligt färre fel och gå väsentligt mycket snabbare med en maskin som gör det jämfört med oss människor.

Vad är RPA och Automation?

Robotic Process Automation, PRA är en digital medarbetare som kan göra ditt jobb med de arbetsflöden som är repetitiva och regelstyrda. Det finns stora tidsvinster att dra om flödet är arbetsintensivt.

Automation är en teknisk avlastning för en administrativ arbetsuppgift, eller ett flöde av manuella moment kan t ex göras med systemstöd som Microsofts Power Automate.

Vinster med RPA och Automation

 1. Får fokus på meningsfulla och värdeskapande arbetsuppgifter
 2. Kvalitetssäkring av processer
 3. Omgående ökad lönsamhet och effektivitet

När kan man använda RPA och Automation?

Det finns några kriterier för en process som vi ska titta närmare på för att en RPA-implementation ska vara till riktig nytta och bidra med önskad effektivitet. Leta efter sysslor som är eller känns:

 • Repetitiv
 • Manuell
 • Arbetskrävande
 • Tidskrävande

Bli en attraktive arbetsgivare

Genom RPA och Automation kan ni bli en attraktivare arbetsgivare:

 • Minskar stress
 • Skapar en roligare arbetsmiljö
 • Reducerar mängden tråkiga arbetsuppgifter
 • Sparar såväl tid som pengar
 • Kortar ledtiderna
 • Minskar behov av övertid
 • Ger ökad kvalitet och kontroll
 • Helt regelstyrt och alltid 100 % rätt
 • Ger snabbare processkörning
 • Robotar arbetar dygnet runt
 • Mindre personberoende

Varför automation?

Kvalitetssäkrar information inom och mellan processer

 1. Effektiviserar arbetsdagen
 2. Automation kan arbeta konstant, dygnet runt
 3. Frigör tid till mer värdeskapande aktiviteter
 4. Ökar konkurrenskraften

Några exempel på arbets- processer som lämpar sig bra för automation:

 • Fakturering
 • Bokföring
 • Orderhantering
 • Ärendehantering
 • Projekthantering
 • Bokning
 • Resurshantering
 • Planering
Personer arbetar tillsammans

Erbjudande inom automatisering

På Consid är vi övertygade om vikten av automatisering och dess roll i framtiden. Men innan ni påbörjar er automatiseringsresa är det viktigt att ni vet varför ni ska göra den:

 • Vad ska automatiseringen leda fram till?
 • Hur får vi med oss våra medarbetare?
 • Hur lägger vi upp strategin och kommunikationen kring arbetet?
 • Vad börjar vi med?
 • Vilken teknik ska vi använda?
 • Hur implementerar vi det och får bestående förändring/förbättring?

För att veta vad som kan effektiviseras och automatiseras krävs god insikt i hur era befintliga arbetsrutiner och processer ser ut. Vi hjälper er hela vägen från att sätta upp strategi, lägga upp plan för kommunikation och analysera processer till att ut- veckla, implementera och leda er in i förändringen på bästa sätt.

Nyckeln med lyckade RPA-implementationer är att:​

 • Engagera medarbetarna redan från början. All förändring kräver förståelse, acceptans och engagemang. Alla måste förstå vad de får ut av det för att förändringen ska bli lyckad över tid. ​
 • Kartlägga och genomlysa era processer för att se vilka flöden som är möjliga att automatisera med gott resultat​.
 • Börja i liten skala med enklare processer för att riskminimera. Gå vidare med mer komplexa arbetsprocesser när ni är redo. Då riskerar ni inte att lägga tid, pengar och engagemang i onödan.​

Så kommer ni igång​ – Snabbt och kostnadseffektivt

För att så kostnads- och tidseffektivt som möjligt utvärdera och komma igång använder vi oss av en kickstartsmodell där vi gör en PoC, proof of concept.

I en första workshop sätter vi oss in i de av er förkvalificerade/ prioriterade processerna och gör en första bedömning av respektive process lämplighet och besparingspotential.

Vi hjälper er här att se om ni har ett business case för dessa processer. Efter det arbetar vi gemensamt igenom den eller de processer där det finns starkast skäl för automation, där vi inspekterar utförandet och validerar arbetsflödet.

Baserat på den detaljerade analysen, business caset och lämpligheten, lägger vi en plan för tekniskt genomförande och konfiguration.

1. Lämplighetsbedömning och Business Case

 • Materialinsamling/över-gripande processkartläggning
 • Business Case
 • Första rekommendation och övergripande plan

2. Verifiera process och IT

 • Detaljerade process-beskrivningar
 • Verifierad process
 • Förutsättningar IT
 • Option – processutveckling och förbättringsmöjligheter

3. Teknikval, prioritering samt planera genomförande

 • Val av teknisk lösningoch arkitektur
 • Plan för genomförande av konfiguration och test

4. Uppsättning, test och uppföljning

 • Konfiguration av första robot
 • Test och utvärdering
 • Genomförande ochpresentation av utfall
 • Hämta hem lärdomar ochplanera för införande iskarp läge

Vill ni veta mer?

Är du intresserad av att hitta en effektiv lösning inom RPA och Automation? Våra experter hjälper er gärna!

Händer som skriver på en laptop dator

Läs mer

Employee Experience

Läs mer om vårt erbjudande inom medarbetarupplevelser.

Läs mer
Personer som arbetar tillsammans, där en av de pekar på en laptop.

Vill du veta mer om RPA och Automation?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy