Digital Asset Management

Oberoende förstudie inom DAM

Funderar ni på att införskaffa eller byta DAM? Vi hjälper er hitta rätt med en utförlig DAM-förstudie.

Kvinna och man som sitter vid sina datorer vid ett skrivbord och arbetar.

Kom igång direkt

Vi hjälper er hitta rätt med en oberoende förstudie som innehåller kartläggning av behov, transformation av DAM-team, urval av leverantör, projektplan med mera. Läs mer och kontakta oss nedan.
Kom igång med en förstudie

En oberoende förstudie inför byte eller införande av DAM

Förstudien delas upp i fyra etapper som bl.a. innefattar intervjuer, informationsinsamling, workshops och Best Practices. Självklart kan omfattning anpassa beroende på rådande förutsättningar och fokuserar där Consid kan bidra med mest möjliga kundnytta. Målsättningen är att ge en rekommendation gällande vilket DAM-system som bäst möter era nuvarande och framtida behov samt att presentera en övergripande plan för implementation och migrering.

1. Kartläggning

Första steget handlar om att få en tydlig bild utav nuläget och vilka förutsättningar som finns för att införa ett nytt DAM-system. Detta görs genom ett antal intervjuer eller workshops med de intressenter som vi gemensamt identifierar. Vi dessa möten kartlägger vi verksamhetsregler, arbetssätt och definierar användningsfall. Tillsammans med eventuella avgränsningar gällande budget, prioriteringar eller tidsbegränsningar så ger detta oss en bild av nuläget.

2. Verifiera processer och IT

Nästa steg består i att hitta och dokumentera eventuella systemsamband, integrationer eller policys som kan påverka eller begränsa vilka leverantörer som kan vara aktuella. Aktuell systemarkitektur, ickefunktionella krav, samt framtida ambitioner kompletterar bilden, och stäms av mot både nuläge och befintlig vision. Avslutningsvis tittar vi på och identifierar en lämplig strategi för att migrera befintligt innehåll.

3. Utvärdering av leverantörer

Consid kan som oberoende rådgivare ge en transparent jämförelse mellan olika DAM-leverantörer och hitta den lösning som långsiktigt bäst svarar mot just era behov. Baserat på den bild som framkommit i de tidigare stegen så föreslår Consid en eller flera lämpliga leverantörer/produkter. För att ni ska kunna fatta beslut om att gå vidare så presenteras även en översiktlig projektplan och en budget för projektet. En viktig del i detta är också den rekommendation gällande vilken bemanning ert DAM-team bör ha både under och efter projektet.

4. Kunskapsöverföring

Sist men inte minst så dokumenteras de slutsatser och rekommendationer som framkommit under förstudien. Resultatet presenteras för intressenterna, så att de som bidragit till förstudien får en återkoppling på vad vi kommit fram till.

Vad är DAM?

Digital Asset Management (DAM) är idag ett kritiskt verktyg för ett varumärke för att hantera sin Content. DAM integreras ofta in i den befintliga MarTech-arkitekturen och synkar Content till andra verktyg/plattformar som tec PIM, CMS, ECOM, SoMe.

Consid är ett av Sveriges snabbast växande företag och erbjuder helhetslösningar inom IT, affärsutveckling och kommunikation. Vi har samlat landets främsta konsulter för att skapa långsiktigt och hållbart värde för er verksamhet. Tillsammans tar vi fram innovativa lösningar som sätter människan i centrum. Från strategi till mål – från idé till verklighet. Inom DAM har vi Nordens mest erfarna Team på plats som kan hantera DAM 360, dvs flera möjliga scenarier (set up, migrering, uppskalning, integrationer, work shops, analys, etc).

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta vårt erfarna och kompetenta DAM-team så berättar vi mer runt vad vi på Consid kan hjälpa till med.

Personer som har en workshop med post-it-lappar på väggen.

Vill du veta mer?

Kontakta våra experter så berättar de mer om vad en förstudie för just er skulle innebära.

Integritetspolicy

Läs mer

Digital Asset Management (DAM)

Hantera alla digitala tillgångar på ett ställe med Digital Asset Management (DAM). Vi hjälper er igång med DAM.

Läs mer om detta
Två personer som sitter vid ett bord och tittar på en dator.