Skräddarsydda erbjudanden från Consid

AI Readiness

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap har begreppet att vara datadriven vuxit fram som en hörnsten för moderna organisationer. Den transformativa potentialen har blivit uppenbar och fungerar som en grundbult för framgång i denna era av tekniska framsteg - inte minst när det kommer till implementering och användning av AI.

Läs mer om våra erbjudanden
Consid It-konsult jobbar
Artificiell intelligens (AI) är ett övergripande koncept som omfattar en mängd olika spår och metoder, från maskininlärning och djupinlärning till bearbetning av naturligt språk och dataanalys. AI är ett omoget teknikområde, och kompetens innebär att förstå vilka AI-verktyg som passar just dina unika behov.
Carolina Mohlin, business line manager för Data & Insights

Carolina Mohlin

Business Line Manager inom Data & Insights

carolina.mohlin@consid.se

072-0679067

Användningsområden

För att effektivt kunna tillämpa, förenkla och använda sig av AI-hjälpmedel behöver man först ringa in vilken/vilka typer av AI som man vill fokusera på och har mes vinning av. Genom Consids AI Readiness erbjudande kan vi hjälpa bolag att komma igång inom en rad olika områden: 

AI används för att förbättra diagnoser och behandlingar. Till exempel kan AI analysera medicinska bilder med stor precision för att upptäcka sjukdomar som cancer tidigare än människor.

AI används för att analysera marknadstrender och göra automatiserade handelsbeslut, vilket förbättrar effektiviteten och precisionen i finanssektorn.

AI-drivna chatbots används alltmer för att ge snabb och effektiv kundservice på webbplatser och i appar.

Företag som Netflix och Spotify använder AI för att analysera dina tidigare beteenden och preferenser för att rekommendera filmer, serier eller musik.

AI-system kan förutse när maskiner behöver service eller reparation, vilket minskar driftstopp och ökar effektiviteten.

AI kan analysera produkter under tillverkning för att upptäcka defekter eller kvalitetsproblem tidigt i processen.

AI kan användas för att optimera tillverkningsprocesser, vilket minimerar slöseri och ökar produktivitet.

En bild som visar stegen i den datadrivna resan för AI-beredskap. Stegen inkluderar faktainsamling, beskrivande, förutseende, föreskrivande och deduktiva analyser, samt olika verktyg som rapporter, statistisk analys och optimering.

Vinnande användning av AI börjar i problemet (och datan…)

Identifiera en utmaning och hitta en AI lösning för att kunna skapa värde. Utgå från företagets strategier istället för att fokusera på de tekniska delarna. För att vara relevant och konkurrenskraftig så behöver man ta till vara på sin data och använda den på ett smart sätt för att vara konkurrenskraftig.

Har ni råd med att inte vara datadrivna i dagens digitala samhälle?

Att använda en datadriven metod ger flera fördelar:

 • Förbättratbeslutsfattande
 • Ökadkundförståelse
 • Förbättradriskhantering
 • Ökadinnovation
 • Förbättradeffektivitet

 

Kurs 1: Grundpaket/Kickstart – AI Readiness Launchpad 

Syfte: Kom igång med er AI-resa genom att identifiera det bästa användningsområdet och vilken typ av AI-hjälpmedel som passar er. Påbörja arbetet med sammanföra er data- strategi med er AI-strategi.

Hur? En heldags workshop med fokus på strategier, behov, möjligheter och mål.

För vem? Riktar sig till företag som står i startgroparna av sin AI-implementering eller ska påbörja implementering av ny AI.

Pris? Baseras på omfattningen av bolagets storlek och den gemensamma målbilden som sätts upp tillsammans på uppstartsmötet. Offereras. Kontakta oss för att diskutera mer.

Kurs 2: Readiness All Inclusive 

Syfte: För bolag som vill komma igång med arbetet på riktigt. Erbjudandet är en heltäckande och syftar till att kunna ta processen från idé till verklig användning. Delarna i paketeringen anpassas efter bolagets struktur, mål och utgångsläge för att vara så effektivt som möjligt.

Hur? Readiness All Inclusive innehåller:

 • Uppstartsmöte
 • Data Health Audit
 • Rapport och Roadmap
 • Uppföljning och möjlighet till vidare implementering

För vem? Riktar sig både till företag som står i startgroparna av sin AI-implementering eller som vill ta nästa steg och utöka användningen.

Pris? Baseras på omfattningen av bolagets storlek och den gemensamma målbilden som sätts upp tillsammans på uppstartsmötet. Offereras. Kontakta oss för att diskutera mer.

Uppstartsmöte

Syfte: Under uppstartsmötet går vi igenom er nulägesbild, mål och beslutar om arbetsområde inom AI-fältet. Utifrån detta sätter vi ihop en gemensam plan på vidare arbete och delar som bör inkluderas. Inför mötet kommer ni ombes att förbereda/ha tillgång till visst material kring era dataplattformar som används idag.

Hur? Uppstartsmötet äger rum online eller fysiskt och pågår i 2 timmar.

*Denna del är obligatorisk och pris samt tidsram sätts efter uppstartsmötet. Mötet är inte bindande och erbjudandet kan justeras i efterhand. Om ingen vidare beställning sker debiteras inte mötet.

Data Health Audit

Syfte: En Data Health Audit hjälper organisationer att optimera sin datahantering, vilket är kritiskt för att framgångsrikt kunna implementera avancerade teknologier som artificiell intelligens och dataanalys.

Hur? Consid genomför en grundlig granskning och utvärdering av ett företags datakvalitet, tillgänglighet, och hanteringssystem. Vilket innefattar:

 • Datakvalitet
 • Datahantering
 • Dataprocesser
 • Compliance och regelverk

Rapport och uppförande av Roadmap

Syfte: Rapport och Roadmap bygger på den Data Health Audit som genomförts. Consid ger här er en nulägesrapport med en indikator på vart man står både ur ett tekniskt perspektiv men även organisatoriskt. Innehåller bl.a.:

 • Sammanfattning av befintlig data
 • Datakvalitetsproblem
 • Analyser av datatillgänglighet och integrering
 • Uppfyllande av dataskyddsstandarder
 • Tekniska och organisatoriska hinder

Vi ger er en roadmap för att kunna uppnå de mål som satts upp och skapar en tydlig plan framåt.

 • Prioriterade åtgärder
 • Tidslinje
 • Resursallokering
 • Implementeringsplan

Tilläggstjänster

Data Integration Services:

 • Integration och automatisering av dataflöden för att säkerställa kontinuerlig datakvalitet och tillgång.
 • Implementering av ETL-processer och data pipelines.

AI Training Modules:

 • Utbildningsprogram för teknisk och icke-teknisk personal om AI-verktyg och tekniker.
 • Praktiska sessioner om datahantering, modellutveckling och systemintegration.

AI Prototype Development:

 • Utveckling av en eller flera AI-prototyper för specifika användningsfall inom företaget.
 • Testning och validering av AI-modeller för att demonstrera potentialen och verksamhetsvärden.

Advanced Data Management Solutions:

 • Avancerade verktyg och tekniker för data governance, säkerhet och integritet.
 • Lösningar för storskalig datalagring och -analys.

Kontakta oss

Vill ni prata mer om hur vi kan vara till hjälp? Tveka inte att höra av er! Fyll i era kontaktuppgifter nedan och lämna eventuellt ett kort meddelande om era behov.

0 / 255
Integritetspolicy