Partiernas digitaliseringsagenda

Vilka partier vill digitaliseringen väl?

Ladda ned rapporten
Inför valet ligger allt för lite fokus på det digitala ledarskapet och den digitala transformationen. Frågan är hur gedigna partiernas digitaliseringsagendor egentligen är? Ladda ned vår rapport för att ta reda på det.

Ladda ned rapporten för att ta reda på partiernas digitaliseringsagendor.

Mitt i en valrörelse, och ett historiskt skeende

Sensommaren 2022 befinner vi oss mitt i en valrörelse, men också mitt uppe i ett historiskt skeende. Den digitala transformationen rullar på och omvärlden förändras i rasande takt.

Vi förändras med den. Hur vi lever, hur vi äter, hur vi jobbar, vad vi gillar och vad vi drömmer om. Den digitala transformationen har en genomgripande påverkan på oss alla och på vårt samhälle.

Det är i sanning ”den fjärde industriella revolutionen.”. Tidigare revolutioner inträffade när innovativ teknik – nya sätt att producera mat, elektriciteten, ångmotorn eller datorer – antogs i stor skala.

Vi närmar oss en liknande vändpunkt – där cloud computing, big data, IoT och AI konvergerar för att driva nätverkseffekter och skapa exponentiell förändring.

 

Ladda ned rapporten och läs mer

Det svenska politiska landskapet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna vad gäller vilka politiska frågor som befolkningen tycker är viktigast.

I valet 2022 är det frågor kring invandring, brottslighet, elsäkerhet och sjukvård som dominerar dagordningen, medan ekonomiska frågor helt har fallit i skymundan. Och på få ställen hittar man det digitala ledarskapet, eller några visioner om den digitala transformationen.

Frågan är hur gedigna partiernas digitaliseringsagendor är? Ladda ned rapporten för att ta del av resultatet.

Ladda ned rapporten kostnadsfritt

Partiernas digitaliseringsagenda 2022

Integritetspolicy