2023-06-09

Tm8s – banbrytande verktyg för samverkan inom hälsa, socialtjänst och utbildning

Edwoak Life Science, vill förändra hälsa, vård och omsorg genom det digitala verktyget tm8s. Syftet är att samla invånarens information och underlätta samverkan mellan aktörer inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Med tre miljoner i riskkapital går nu utvecklingsarbetet in i nästa fas.

Grundarna av Hälsoteknikföretaget Edwoak Life Science, Jessica Ek och Johan Edwartz, är på väg att revolutionera hanteringen av information inom hälsa, vård och omsorg. Jessica Ek, socialpsykolog och beteendevetare med bred erfarenhet inom hälsa, vård och omsorg, samt Johan Edwartz, med erfarenhet av effektivisering och programmering inom fordonsindustrin, har tillsammans utvecklat grunden till det digitala verktyget tm8s (”teammates”). Tm8s ska underlätta samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, samt andra aktörer så som myndigheter och arbetsgivare för att förbättra samplaneringen tillsammans med invånaren.

– För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt. Vi gör detta för att vi vill bidra till att höja människors livskvalité och förbättra förutsättningarna både för personen som är i behov av vård och för personalen som arbetar med att hjälpa, säger Johan Edwartz.

Tm8s möjliggör ett personcentrerat och behovsanpassat arbetssätt som gör invånaren delaktig på ett helt annat sätt än idag. Genom att anpassa insatser efter invånarens individuella behov och ge möjligheten till alla inblandade aktörer att få tillgång till informationen, är målet att skapa en mer effektiv samplanering och kommunikation. Resultatet blir ett mer effektivt sätt att använda välfärdsresurserna och ett större inflytande och delaktighet för invånarna vad gäller hälsa, vård och omsorg.

Tech- och kommunikationsbolaget Consid har fått i förtroende att bygga planerings- och kommunikationsplattformen tm8s. Det innefattar kompetenser inom allt från arkitektur, UX, front-end och back-end där Consid bidrar med konsulter inom samtliga områden.

– Att vi fick förtroendet att hjälpa Johan och Jessica på sin resa med att revolutionera hälsa, vård och omsorg känns väldigt kul och spännande. Extra kul är att vi på Consid fått vara med från start och tillsammans med Johan och Jessica skapa en lösning som gör skillnad, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

När en växande andel av befolkningen blir äldre och allt fler får behov av vård, samtidigt som det idag blir allt svårare att hitta vårdpersonal, är effektivisering nödvändig menar Johan Edwartz och Jessica Ek. En avgörande del i arbetet är att invånaren får behovsanpassade hjälp i stället för att bli satta i ett generellt system. Det kommer att leda till ett effektiviserat användande av välfärdsresurser i och med att invånaren får rätt insatser, av rätt verksamhet, på rätt nivå och i rätt tid.

– Ett konkret exempel är att allt fler äldre personer behöver nära vård hemma. Då kopplas både regionens hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, rehabilitering och andra insatser in runt invånaren. I dagsläget finns då avgörande information utspridd och oåtkomlig hos olika aktörer vilket gör den här typen av samverkan väldigt svår och ineffektiv, det vill vi förbättra, säger Jessica Ek.

Edwoak Life Science AB grundades under 2022. Med tre miljoner i riskkapital från Skaraborg Invest, A&T i Grästorp samt från privata investerare, inleds nu det fortsatta arbetet att få ut tm8s på marknaden. Consids arbetet påbörjades i maj och kommer pågå under 2023.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter