2023-06-30

Tiden rinner ut – framtiden skapas nu

Digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen är allomfattande och kommer fortsätta att fundamentalt förändra hur vi människor lever. Samtidigt är knappt 30 procent av alla inom tech kvinnor, en andel som förfärande nog minskat de senaste åren. Det är en underrepresentation som ger negativ påverkan på hela samhället och skapar risker och instabilitet för framtidens infrastruktur.

– Jämställdhet och mångfald är viktigt i alla branscher. Det som dock utmärker frågan när det gäller specifikt it-branschen är att den i hög utsträckning påverkar och styr människors vardag. Tech och it formar samhället vi lever i och digitaliseringen utgör en viktig grundsten i alla branscher och det är i princip ingen person idag som inte påverkas av digitaliseringens utveckling. En ojämnställd it-bransch riskerar därav att även skapa ett ojämnställt och exkluderande samhälle och infrastruktur, säger Anna Edstedt, chef för jämställdhetsplattformens Q by Consid.

I seminariet ”Tiden rinner ut – framtidens infrastruktur skapas nu” framtidsspanade och samtalarde Q by Consids Anna Edstedt med Marielle Sterner, Barn- och ungdomsansvarig på Datatjej, och Laura Ingemarsson, skribent och samhällskommentator.

De menade att anledningen till att branschen inte är mer jämställd går det att finna flera förklaringar till. Dels handlar det om en bristande kommunikation kring vad it och tech faktiskt innebär, dels ett generellt uteslutande av kvinnor från maktpositioner.

– Det som händer är att kvinnor exkluderas från rum med makt. Det har vi sett i många andra sammanhang historiskt. Utanförskapet som kvinnor just nu befinner sig i kopplat till it-branschen är i praktiken ett fråntagande av inflytande, säger Marielle Sterner, Barn- och ungdomsansvarig på Datatjej

Laura Ingemarsson, Marielle Sterner och Anna Edstedt
Laura Ingemarsson, Marielle Sterner och Anna Edstedt

För att vi ska lyckas vända trenden är en av de avgörande faktorerna, enligt Laura Ingemarsson, att skapa en bredare bild av vem som kan arbeta inom it och tech.

– Bilden som finns hos många är att it och utveckling enbart handlar om att sitta i en källare med ett neonblinkande tangentbord, att det är jättesvårt och man behöver flera år av avancerad utbildning. Jag tror inte det är så himla svårt. Det finns nog många som skulle kunna tänka sig att söka sig till branschen om bilden av vad det innebär breddas, säger Laura Ingemarsson.

Anna Edstedt påpekade att det även är avgörande att frågan kring jämställdhet inom tech och it tas på allvar för att vi ska hinna vända utvecklingen.

– Vi måste få med alla på tåget. Männen som idag besitter makten måste släppa in och se värdet i att arbeta för en större mångfald och jämställdhet. Men även skola, politiker och samhället i stort måste inse vikten av att skapa en jämställd it-bransch. Annars kommer det inte gå.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter