2023-09-11

Svar till utbildningsministern: Vad har han för plan?

Peter Hellgren
Peter Hellgren
Anna Edstedt, Head of Q by Consid
Anna Edstedt, partneransvarig Consid

Dagens Opinon har tidigare rapporterat om utbildningsministerns uttalande under Almedalsveckan där han uppmanar regeringen att samarbeta med techbolag för att öka kvinnorna inom it-branschen. I en debattartikel i Dagens Opinion belyser Consids vd Peter Hellgren och Anna Edstedt, nationellt ansvarig för Q by Consid, vikten i utbildningsminister uttalande och sträcker ut en hand för ett samarbete.

Det är dags för utbildningsminister Mats Persson (l) att skaffa en plan och agera för att fler kvinnor ska söka jobb inom tech. Det anser två chefer på it-företaget Consid.

Under flera år har techbranschen belyst problematiken med underrepresentationen av kvinnor i branschen och vilka hot den rådande kompetensbristen ställer hela samhällsutvecklingen inför. Ingen är därför gladare än vi över utbildningsminister Mats Perssons upprop till it-branschen om samarbete för att få fler kvinnor att välja utbildning och yrken inom tech. Det är något som Dagens Opinion rapporterat om. Men vad har han för plan?

För att förstå varför detta är en viktig fråga måste vi först rikta uppmärksamheten mot den aktuella situationen inom techbranschen. Digitaliseringen påverkar och styr människors vardag och det är primärt it-branschen som besitter makten att forma hur framtidens samhälle kommer att se ut. En ojämnställd it-bransch riskerar därav att även skapa ett ojämställt och exkluderande samhälle, kommunikation, ekonomi och infrastruktur.

/…/

För att främja jämställdhet inom techbranschen krävs konkreta åtgärder där både skolväsendet, näringslivet och politiken samarbetar. Det handlar även om att omforma kommunikationen kring vad it och tech innebär för att kunna attrahera en större målgrupp. Vi kan inte låta mantrat ‘det finns inga kvinnor inom tech’ bli en självuppfyllande profetia.

Läs hela debattartikeln här

Q Meet

Q Meet är våra event inom ramarna för Q by Consid. Vi håller regelbundet event över hela landet och i digital form.
Läs mer om detta
Q by Consid

Jämställdhet

Q by Consid är Consids community för jämställdhet – en plattform genom vilken vi verkar för en ökad jämställdhet inom techbranschen.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter