2024-01-04

Stor hållbarhetssatsning – Consid skriver klimatkontrakt med Kristianstads kommun

It- och kommunikationsföretaget Consid var ett av de sex första företag i Kristianstad som har skrivit på kommunens klimatkontrakt. Consid är nu ett av elva företag som bidrar till grön omställning i nordöstra Skåne.

Consid var ett av de sex första företagen som skrev på avtalet, totalt har åtta Kristianstadsföretag skrivit under klimatkontraktet.

– För oss var det en självklarhet att vara delaktiga i de lokala klimatmål som Kristianstadskommun strävar efter att uppnå. Hållbar och grön omställning är något alla tjänar på. På Consid är vi engagerade i att främja hållbar samhällsutveckling i samarbete med våra anställda, kunder och leverantörer, och vi strävar efter att uppnå FN:s 17 globala mål. Vi prioriterar tio av dessa mål, där vi tror att Consid kan göra en särskild insats, säger Roger Olofsson, kontorschef på Consid i Kristianstad.

Klimatkontraktet är en del av Kristianstads kommuns engagemang i Viable Cities, i det har kommunen satt ett mål att 2030 vara klimatneutrala. För att klara av det har kommunen skrivit ett klimatkontrakt med elva stora företag på orten med målet att pressa ner kommunens gemensamma klimatavtryck. Genom att snabbt minska utsläpp av växthusgaser samtidigt som företagen bidrar till att utveckla kommunen på ett ekologiskt, socialt och hållbart sätt.

– Det har varit ett stort intresse från företagen i kommunen att skriva lokala klimatkonktrakt vilket känns fantastiskt! Jag vill verkligen betona ömsesidigheten i de lokala klimatkontrakten. Det betyder att vi gemensamt krokar arm för att lyckas med klimatomställningen, säger Linnéa Skoogh, projektledare för Klimatneutrala Kristianstad 2030, i Norra Skåne.

Det var i oktober som Consids kontorschef satte pennan på pappret. Via avtalet förhåller sig företagen till en uppsättning mål kopplat till att minska sin klimatpåverkan. För Consids del handlar det om:

• Kartlägga klimatpåverkan och minska avtrycket
• Arbeta för hållbar konsumtion
• Välja hållbara elleverantörer

– Vi är ett tjänsteföretag, med det kommer vissa fördelar sett till koldioxidutsläpp. Trots det kan vi bli bättre, genom att kartlägga och rapportera våra utsläpp hoppas vi kunna sänka dem med tio procent de kommande tolv månaderna, säger Roger Olofsson.


SBTi-godkänt

Consids klimatmål godkända av SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Consids klimatmål. Därmed sällar sig Consid till de företag i världen som ligger i framkant när det gäller bekämpningen av klimatförändringarna.
Läs mer om detta
Inredningsdetaljer på Consids kontor i Stockholm

Kristianstad

Din lokala partner för digital transformation & GIS i Kristianstad med expertis inom IT, management och digital marknadsföring. IT-företag med IT-konsulter i Kristianstad.
Läs mer om detta

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder och partners bygger vi en hållbar framtid. Lär dig hur Consid arbetar med FN:s 17 globala mål.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter