2023-11-07

Stark omsättningstillväxt för Consid under Q3

It- och kommunikationsföretaget Consid presenterar en mycket stark omsättningstillväxt för tredje kvartalet 2023, trots svagare konjunktur i Sverige och globalt. Omsättningen ökar med nära 17 procent, till MSEK 524. Samtidigt fortsätter företaget att anställa i högt tempo. Under årets nio första månader har över 400 personer anställts.

Peter Hellgren VD Consid
Peter Hellgren, vd på Consid.

– Consid har visat sig vara en pålitlig aktör i den ekonomiska oron. Trots rådande utmaningar, som lågkonjunktur och hög inflation, har vår strategi visat sig bära frukt. När många andra företag sparar sig ur krisen och låter anställda gå, så satsar vi oss ur lågkonjunkturen, säger Peter Hellgren Consids vd.

Den ekonomiska prognosen för Sverige ger anledning till eftertanke. Den påverkan som hög inflation och stigande räntor har på hushållens köpkraft innebär utmaningar för många. Riksbankens justeringar av styrräntan är ett försök att hantera utmaningarna, men har redan påverkat lånekostnader och investeringar.

Enligt Konjunkturinstitutet, KI, blir det troligen en gradvis förbättring av konjunkturen från andra halvan av 2024, men det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i ”konjunkturell balans”.

Enligt rapporten kan Riksbankens styrränta höjas ytterligare en gång för att sedan ligga still till tredje kvartalet 2024 då Riksbanken åter börjar sänka räntan. Inflationen har då närmat sig 2 procent och inflationsutsikterna pekar fortsatt nedåt. Den lägre inflationen bidrar till att konjunkturen vänder svagt uppåt från det andra halvåret nästa år.

Consid har tecknat ett sort antal nya avtal under året och företaget har lyckats hålla uppe en rasande takt i rekryteringen, trots den sämre konjunkturen. Samtidigt har Consid det senaste året expanderat till Danmark, Tyskland, Polen och Finland. Tidigare har företaget också öppnat kontor i Danmark.

– Självklart har även vi känt av den sämre konjunkturen, men när många andra drar ned på verksamheten och säger upp personal, gör vi precis tvärtom. Vi har också öppnat kontor på ett tiotal nya orter i Sverige, säger Peter Hellgren.

Tack vare en balans mellan kunder inom offentlig sektor och stora privata aktörer har efterfrågan på Consids tjänster ökat stabilt de senaste åren. Exponeringen gentemot en enskild kund är under fem procent.

Nu när siffrorna för första tredje kvartalet 2023 offentliggörs visar det sig alltså att omsättning ökat dramatiskt. Consid omsatte under tredje kvartalet MSEK 524 MSEK, att jämföra med förra årets MSEK 450, en ökning på nära 17 procent. Under årets första nio månader omsatte företaget MSEK 1891 att jämföra med MSEK 1492 för 2022:års första tre kvartal. Det innebär en ökning om 26,7 procent.

Fram till idag har Consid rekryterat över 400 nya medarbetare och har nu passerat 1900 anställda.

– Vår bransch är hårt drabbad av kompetenskris. Trots det håller våra rekryterare ett halsbrytande tempo vad gäller att anställa nya förmågor till Consid. Det är ett enormt styrkebesked, säger Peter Hellgren.


Peter Hellgren

Rekordresultat för Consid under Q3

It- och kommunikationsföretaget Consid presenterar rekordstarka siffror för tredje kvartalet 2022. Omsättningen ökar med 51,6 procent till 454 Msek, organisk tillväxt. Samtidigt har företaget rekryterat över 460 nya medarbetare sedan årsskiftet.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter