2023-01-31

Södermanlands Nyheter uppmärksammar Consids topprekrytering

PRESSMEDDELANDE 2023-01-30

Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, lanserar nu en ny webbplats. Målsättningen är att förbättra kundupplevelsen och att göra det lättare att köpa fönster.

Elitfönster
Elitfönster

–Vår nya webb, Elitfönster 2.0, utgår helt från kundens upplevelse. Här kan fönsterspekulanten på ett enkelt ocheffektivt sätt hitta både information och inspiration om allt som har med fönster att göra, säger Emma Kikson, som äraffärsutvecklare på Elitfönster.

Den 30 januari lanseras nya elitfonster.se, samt den nya webbplatsen för företagets servicekoncept ”Elitfönster På Plats”. På den nya webben kommer besökarna att kunna få reda på hur hela processen att sätta in ett nytt fönster er ut.

– I den förstudie som vi gjorde visade det sig att många upplever processen att köpa och montera nya fönster somkomplicerad och svårt. Vi har också lagt in ett inspirationssegment som visar upp Elitfönsters produkter i olika hem ochmiljöer för att kunden lättare ska kunna hitta rätt, säger Emma Kikson.

Den nya webbplatsen har Elitfönster utvecklat tillsammans med it- och kommunikationsföretaget Consid.

Christian Åhs
Christian Åhs, projektledare på Consid. 

– Med den nya hemsidan återtar Elitfönster ledartröjan vad gäller digitala lösningar och ger slutkonsumenterna de bästa förutsättningarna att göra ett välgrundat fönsterköp, säger Christian Åhs som är projektledare på Consid.

Elitfönsters digitala hjälpverktyg ”Bygg Ditt Fönster” och ”Energiräknaren” har även de tagits fram med hjälp avConsid. Här presenteras möjligheten att rita upp sina fönster – både för återförsäljare och slutkund – för att sedan kunnaprissätta eller begära pris på den aktuella fönsteruppställningen.

Energiräknaren hjälper i sin tur till att beräkna besparingar i både energi och pengar som kan göras med hjälp avnya energieffektiva fönster.

Anna Maria Lingmerth är marknadschef för Elitfönster.
Anna Maria Lingmerth, marknadschef för Elitfönster.

– Dessa satsningar och investeringar gör att vi tillsammans med våra återförsäljare får vara den trygga stadiga handen för slutkonsumenten att hålla sig i under hela fönsterresans gång, säger Anna Maria Lingmerth, marknadschef på Elitfönster.

Elitfönster har nu flera plattformar och verktyg för att nå och serva sina kunder och slutkonsumenter med ett gränssnitt som både är modernt och anpassat för samtliga plattformar. Den nya arkitekturen har också bidragit till att fleridéer nu går att förverkliga.

– Genom att digitalisera vår affär och vårt erbjudande förenklar vi inte bara för våra kunder och slutkonsumenter. Vi ärövertygade om att detta också kommer hjälpa till att öka lönsamheten för Elitfönster, avslutar Anna Maria Lingmerth.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter