2023-03-14

Rekordetablering av Consid i Hamburg

Consid har fått en fantastisk start med sin expansion till Hamburg, Tyskland. Med en dedikerad försäljningschef och ett team på cirka 20 anställda är företaget redo att göra en varaktig inverkan på den tyska marknaden.

Lena Fahrenbrug
Lena Fahrenbrug.

– Det som motiverar mig är att samla begåvade människor. Hamburg har många skickliga utvecklare, andra IT-professionella och några av Europas ledande IT-utbildningscentrum, säger Lena Fahrenbrug, försäljningschef för Consid i Hamburg.

Trots den senaste ekonomiska turbulensen har Consid sett en finansiell tillväxt på 40 procent under 2022 och nått en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Under samma tid har företaget rekryterat över 520 nya konsulter och annan personal.

Enligt Fahrenbrug är Consids företagskultur dess absoluta fördel och formar företagets framtida tillväxt och lönsamhet. Hon lyfter fram företagets starka arbetsgivarvarumärke som Skandinaviens bästa arbetsgivare under de senaste två åren, ett koncept som kommer att föras över till Hamburg.

Consids framgång i Sverige har drivits av en fokus på en balans mellan arbete och fritid.

Patrik Hall.

– Det finns vissa kulturella skillnader som vi vill visa upp i vår tyska etablering, säger Patrik Hall, VD för Consid Hamburg.

Consid är ett bra exempel på en svensk företagskultur, som betonar en platt organisationsstruktur med effektiva beslutsfattande- och kommunikationskanaler.

– Företaget tror att det att involvera anställda i det dagliga arbetet och ge dem möjlighet att påverka verksamheten, deras arbetsmiljö och företagets utveckling kan gynna både dem och organisationen. Detta, tillsammans med den svenska kulturella inställningen till övertidsarbete, är något som Consid planerar att implementera när det expanderar söderut, säger Hall och fortsätter:

– I Sverige är övertidsarbete mycket ovanligt i de flesta branscher, medan det i Tyskland betraktas som en självklarhet. För oss är det viktigt att våra anställda upplever en balans mellan sitt arbete och sin fritid.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter