2023-04-13

Q Mentoria öppnar för en ny mentorskapsperiod

It-branschen lider av stora problem gällande mångfald och jämställdhet. Att få in fler kvinnor är nödvändigt för branschens fortlevnad och utveckling. Nu öppnar Q Mentoria upp för en ny mentorskapsperiod där kvinnor och ickebinära erbjuds spännande möjligheter att utforska tech och it. 

– Bristen på mångfald i it-branschen är ett långt gående problem och det är allas ansvar att arbeta mot en mer inkluderande bransch. Q Mentoria syftar till att ge fler möjligheten att upptäcka vad en karriär inom it kan innebära och samtidigt få ta del av inspiration och erfarenheter från andra som befinner sig i branschen, säger Peter Hellgren, vd på Consid 

It- och tech har kommit att spela en alltmer avgörande roll i dagens samhälle och värld. Vi ser en utveckling där automatisering, Internet of things och AI har blivit en naturlig del av människors vardag. Det handlar om allt från utvecklingen av smarthem och självkörandebilar till automatiserade beslut om räntenivåer och infrastruktur.  

Samtidigt består it-branschen idag av knappt 30% kvinnor och branschen beskrivs ofta som grabbig, exkluderande och svårframkomlig för kvinnor. Underrepresentationen av kvinnor berör inte bara branschen i sig, utan är även ett hot för en jämställd samhällsutveckling. I en undersökning genomförd av Sifo i januari 2023 svarade var femte ung kvinna att de upplever att tekniken som de använder i sin vardag inte är lika anpassad för dem som för män.  

Peter Hellgren, vd Consid
Peter Hellgren, vd Consid

Jämställdhetplattformen Q by Consid arbetar för att ändra bilden av it och öppna upp för en mer inkluderande och jämlik it-bransch. Genom mentorskapsprogrammet Q Mentoria vill man ge chansen till fler unga kvinnor och icke-binära att utforska sitt teknikintresse och visa på de möjligheter som en karriär inom it- och tech kan innebära.  

– Det finns oändligt med möjligheter inom tech! Vare sig man vill jobba med att programmera spel eller rädda världen från klimatförstöring så är svaret en yrkesbana inom tech och det är det vi vill ge fler chansen att utforska genom Q Mentoria, säger Anna Edstedt, hållbarhetsstrateg och nationellt ansvarig för Q by Consid.  

Inom Q Mentoria matchas mentor och adept utifrån förväntningar mentorskapsprogrammet, kompetens och intressen, allt för att det ska bli ett så bra samarbete som möjligt. Mentorskapsprogrammet, som är helt gratis att delta i, löper över 5 månader, mellan januari till maj och augusti till december. Under denna period träffas mentor och adept minst en gång i månaden där träffarna kan ta olika form beroende på adeptens önskemål och behov.  

– Vi vänder oss till tjejer, kvinnor och ickebinära från gymnasiet och uppåt. Det kan vara personer som studerar något tekniknära eller redan arbetar inom it-branschen. Men vi välkomnar även personer som inte har någon tidigare relation till it- och tech. Det viktigaste är att det finns en nyfiken för området, säger Lily Tsui, projektledare och ansvarig för Q Mentoria. 

Anna Edstedt och Lily Tsui
Anna Edstedt och Lily Tsui

Bakgrunden till bristen på kvinnor inom it-branschen handlar inte i första hand om ett ointresse för tekniska yrken. Enligt kommunikationsbyrån Insight Intelligence senaste riksomfattande rapport visar siffrorna att det snarare är branschen i sig som avskräcker. Sju av tio kvinnor svarar att de kan tänka sig att arbeta med it-relaterade yrken men sex av tio svarar att de inte vill arbeta inom it-branschen. Samtidigt svarar 9% av kvinnorna att de saknar en kvinnlig förebild inom it- och tech. Genom Q Mentoria vill man ge möjligheten till fler att träffa andra kvinnor som befinner sig inom tech för att på så vis visa att branschen är till för alla.  

– Det finns en förlegad bild av vad it innebär och det är ofta en väldigt smal bild som presenteras av personer som arbetar inom tech. Ja, det är färre kvinnor som arbetar inom it-branschen, men det finns även många väldigt kompetenta och fantastiska kvinnliga förebilder och det är väldigt viktigt att de lyfts fram. Annars finns risken är att mantrat ”det finns inga kvinnor inom tech” blir en självuppfyllande profetia, säger Anna Edstedt.  

Q Mentoria finns över hela Sverige och anmälan för höstens mentorskapsperiod är nu öppen. 

 

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter