2023-06-01

Pride Month: HBTQIA+ rättigheter inom teknik

Idag inleds Pride Month världen över till minne av Stonewall-upproret och i syfte att belysa hbtqia+ gemensamma kamp för lika rättigheter. I Linköping anordnar Sankt Kors och East Sweden Tech Women en frukostpanel i Ebbepark om inkludering i arbetslivet. I panelen finns bland andra Johanna Hjalmarsson, UX-designer på Consid.

– För mig är det viktigt att dela med sig och vara öppen och transparent med hur livet kan se ut när man lever utanför normen, oavsett vilken norm det rör sig om. För om man inte berättar hur det är, hur ska folk då förstå och lära sig att försöka se saker från fler perspektiv och hur de själva kan vara med och bidra eller påverka? Därför känns det väldigt kul och givande att få vara en del av det här panelsamtalet, säger Johanna Hjalmarsson, UX-designer på Consid.

Idag inleds Pride Month, en månad som ämnar att belysa hbtqia+ gemensamma kamp för lika rättigheter. Den första Gay Pride Liberation March, även känd som Christopher Street Liberation Day March, hölls på Manhattan den 28 juni 1970. Den fungerade som ett sätt att fira ettårsdagen av Stonewall-upproret och att kräva lika rättigheter och skydd för hbtqia+ gemenskapen.

I Linköping arrangeras just nu Prideveckan där Sankt Kors och East Sweden Tech Women en frukostpanel i Ebbepark om inkludering i arbetslivet. Med i panelen finns Johanna Hjalmarsson, UX-designer på Consid, som utifrån sina erfarenheter delar med sig av tips kring hur man kan skapa en mer accepterande arbetsplats där alla känner sig välkomna.

– För mig som lever utanför heteronormen behöver jag i alla sociala sammanhang och för alla personer jag möter “komma ut”. Det bidrar till en nästan konstant stress och oro för om och hur folk kommer reagera, eller om de kommer ha fördomar som färgar deras synsätt på mig i min yrkeskompetens eller mig som individ. Jag strävar därför efter att öka medvetenheten hos de som inte själva upplever detta, så att de genom sina handlingar och ordval kan bidra till att skapa en mer inkluderande atmosfär för mig och andra HBTQIA+personer både på och utanför arbetsplatsen, säger Johanna Hjalmarsson.

Även om det blivit bättre på många platser i världen gällande hbtqia+ rättigheter finns det fortfarande idag länder där homosexualitet anses vara kriminellt. Hbtqia+ personer löper även högre risk för att utsättas för diskriminering, trakasserier, försummelse, avvisning eller orättvis behandling än andra i samhället – både globalt och i Sverige.

För att belysa frågan om alla likas värde och bidra till en ökad kunskap om hur man kan arbeta för en mer inkluderande värld, kommer Consid under juni månad lämna över ordet till några av våra medarbetare. Utifrån olika infallsvinklar kommer de att lyfta och belysa frågor och tankar som rör inkludering och hbtqia+ på våra sociala medier. Syftet är att skapa en öppnare debatt och låta fler röster komma till tals för att på så sätt få en djupare förståelse kring frågor som rör hbtqia+ och jämlikhet.

– Det här är en liten del i ett mycket större arbete som vi jobbar med aktivt på Consid dagligen. Att alla ska känna sig välkomna och accepterade är för oss en självklarhet. Att få ta del av andras upplevelser och tankar är ett sätt att lära sig mer och få en djupare förståelse för hur man kan skapa ett bättre och öppnare samhälle, arbetsplats och värld. Våra medarbetares erfarenheter och kunskap är därför ovärderlig, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Läs mer om panelsamtalet som arrangeras i Linköping den 1 juni.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter