2023-02-03

Nathalie Besèr – Veckans hållbarhetsprofil i Dagens Opinion

PRESSMEDDELANDE 2023-02-03

Veckans hållbarhetschef i Dagens Opinion är ingen mindre än Consids Nathalie Besèr. Hör henne berätta om Consids hållbarhetsarbete och varför hållbarhet är en del av Consids DNA.

Consids hållbarhetschef ”struntar lite i hur det ser ut och vill göra hållbarhetsarbetet på riktigt istället”.

Nathalie Besèr är journalist i grunden och har arbetat på SR Ekot, Dagens Nyheter och TT innan hon 2015 klev in som rådgivare åt Socialdemokraterna för att fem år senare ta klivet över till it- och techbolaget Consid där hon idag arbetar som kommunikationschef och hållbarhetsansvarig.

– Hållbarhet har gått från att vara ett sidoprojekt för företagen till att idag spela en avgörande roll. Lite samma sak gäller för rollen som hållbarhetschef, säger hon och fortsätter.

Att koppla hållbarhetsarbetet till affären tycker Nathalie Besèr är ”helt naturligt.

– Jag tror inte ens att vi tänker på att det är hållbarhet vi sysslar med. I allt från rekrytering, arbetsmiljö, partnerskap, till upphandlingar och att skriva avtal är det hållbarhetsarbetet som styr. Det är en integrerad del i att göra affärer.

Consids fyra högst prioriterade frågor är:
jämställdhet och jämlikhet
utbildning
miljömässig hållbarhet
partnerskap

Vilka är era största utmaningar inom hållbarhet och hur jobbar ni för att lösa dem?
 – Det är svårt att locka kvinnor och personer med annan bakgrund till it-jobb. Det är en mycket ojämställd och ojämlik bransch och vi har flera initiativ för att motverka mansdominansen inom it.

Genom Consids plattform Q by Consid vill företaget ta ett helhetsgrepp.

– Q Balance identifierar de största hindren för kvinnor och hbtqi+-personer i branschen och hittar lösningar. Det kan till exempel handla om utbrändhet. Där har vi tagit fram ett självskattningsprogram tillsammans med forskare på KI.

– Q Inspiration ska inspirera flera att söka sig till it-branschen och sprida kunskap i ämnet, det gör vi bland annat med vår podd TeQ.

– Q Meet är plattformen för inspirationsföreläsningar och möten mellan kvinnor och hbtqi -personer i branschen. För att nämna några.

Consid är partner till barnrättsorganisationen War Child där Consid utöver ekonomiska bidrag även har gått in och stöttat med teknisk expertis.

– Vi anordnar seminarier och utbildningar tillsammans med War Child och stöttar dem i allehanda frågor.

När allt fler företag och organisationer prioriterar sitt hållbarhetsarbete, hur ser man till att vara konkurrensduglig?
 – Vi har en skön kombination mellan teoribildning och praktik. Ingen arbetar så helhjärtat och äkta med hållbarhet som vi gör. Vi ser inte hållbarhetsarbetet som något vi konkurrerar med. Det är ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt som är en del av Consids dna.

Consid har identifierat 10 av FNs 17 globala mål där Consid kan bidra särskilt:

God hälsa, utbildning, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, innovation och teknologiska framsteg, ett jämlikt samhälle, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och partnerskap.

Consid är medlem av FNs initiativ Global Compact, som syftar till att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption riktade till företag. Consid deltar också i Science Based Target Initiative (SBTi) för att kunna sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller.

Hur fördelar du din tid som kommunikationschef och hållbarhetsansvarig?
 – 60 procent / 40 procent.

Kopplingen mellan Consids hållbarhetsarbete och kommunikation handlar mycket om intern kommunikation. Och att få alla cirka 1 600 anställda att veta hur Consid jobbar med hållbarhet.

– Vi genomför en utbildning i halvåret som har obligatorisk närvaro för alla anställda.

Vad gäller extern kommunikation har Consid inte prioriterat att kommunicera sitt hållbarhetsarbete så mycket.

– Men vi deltar ofta i samhällsdebatten med debattartiklar och annan text för att sprida kunskapen om hållbar it.

Hur viktar ni hållbarheten i er marknadspositionering?
 – Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med vår hållbarhet. Det finns ingen strategi för att positionera oss på marknaden. Arbetet grundar sig i en genuin övertygelse om att vi alla måste samverka för att kunna tackla vår tids största hot.

Consid har lagt upp hela sin hållbarhetsstrategi med tillhörande swot-analys på sin webbplats.

– Vi redovisar också alla våra utsläpp, vår data och vårt arbete framåt i vår kombinerade års- och hållbarhetsrapport. Vi tror på total transparens. Eftersom vi identifierar och rapporterar alla våra utsläpp och all vår påverkan i plattformen Cemasys är det enkelt att visa. Det är en hygienfaktor gentemot våra kunder, men också vad gäller rekrytering. Vi vill också inspirera andra företag att börja satsa på hållbarhet.

Just nu går Nathalie Besèr sin andra kurs inom UN Global Compact, SDG ambition Nordic track 2022-23, för att hålla sig uppdaterad.

– Vi är tre personer inom Consid som vidareutbildar oss och som sedan ser till att utbilda alla anställda i hållbarhet. Vi ser hela tiden till att hänga med vad som händer rent teknisk inom området. Vi investerar bland annat i Climeworks carbon capture-program.

Hur undviker ni blue och green washing?
 – Det har vi aldrig ens fungerat över. Vi tar hållbarhet på allvar och väljer den långa och svåra vägen. Frågan har aldrig ens kommit upp.

Hur räknar ni hem hållbarhetsarbetet?
 – Vi märker att det är otroligt viktigt för att kunna rekrytera rätt personer. Idag spelar det en avgörande roll i valet av arbetsgivare.

Nathalie Besèr säger att hållbarhetsarbetet kommer att prioriteras ytterligare de kommande tre åren.

– Hållbarhetsbudgeten kommer att växa.

Rollen som hållbarhetsansvarig tror Nathalie Besèr kommer att spetsas och specialiseras ytterligare.

– Inom kort kommer vi att behöva vara ännu fler för att kunna hantera alla initiativ och projekt.

 Vilka är dina viktigaste verktyg som hållbarhetsansvarig?
 – Att alla har så stort intresse och förståelse för hållbarhetsarbetet på Consid. Allt ifrån vd till senast rekryterad. Då är det enkelt att arbeta med hållbarhet. Det ska sägas också att vi rekryterat fantastiska praktikanter från elitutbildningarna vad gäller hållbarhet. Då får vi uppdaterad input kring både teoribildning och praktik.

Vilka exempel på intressant hållbarhetsarbete har du noterat den senaste tiden?
 – Climeworks. Men förstås också våra egna Ukrainaprojekt och Q by Consid.

Mer om Consids hållbarhetsarbete

Consid donerar kontinuerligt alla inkomster som företaget får på återvunnen teknik (via Inrego) till barnrättsorganisationen War Childs Ukrainainsats. Det handlar om cirka 15 000 kronor i månaden. War Child är Consids partnerorganisation och fokuserar på barns utbildning och psykosocialt stöd.

Under 2022 genomförde Consid en insamling bland anställda, där företaget gick in och dubblade den insamlade summan. Det resulterade i ett bidrag på 200 000 kronor.

Till jul valde flera av Consids anställda att skänka till War Child, i stället för att ta emot årets julklapp. Det inbringade 40 000 till War Child.

Consid valde att skänka ”help packs” till vårdnadshavare med barn på flykt, via War Child, istället för förra årets påskägg. Det resulterade i en donation på runt 100 000 kronor till War Child.

Under våren låter Consid Tord Strømdal arbeta halvtid för sitt eget Ukrainainitativ ”Blågula Bilen” som veckovis skickar varor som ukrainarna behöver till Kiev. Han är fortsatt konsult mot Norrenergi och får heltidslön av Consid.

Consid har också anställt utvecklare från Ukraina efter ett upprop inifrån Ukraina strax efter invasionen.

Text av: Alex Mörén

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter