2023-02-16

Kustbevakningen väljer Consid

PRESSMEDDELANDE 2022-02-16

It- och kommunikationsbolaget Consid vinner prestigeupphandlingen av ramavtal med Kustbevakningen. Avtalet avser i huvudsak systemutvecklare inom såväl .Net som Java, men också testare av Kustbevakningens system.

– Det är väldigt höga kvalitetskrav för att tilldelas ett ramavtal med Kustbevakningen och vi är självklart väldigt glada och stolta över att vi har fått det här förtroendet, säger Therese Ericson som är regionansvarig på Consid i Blekinge.

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet och sorterar under Försvarsdepartementet, med placering i Karlskrona. På uppdrag av riksdag och regering arbetar myndigheten med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Kustbevakningen ska ha beredskap att tillsammans med andra samhällsaktörer förebygga, motstå och agera i ändelse av en samhällsstörning. Om Sverige råkar ut för ett väpnat angrepp ska vi i första hand rikta in oss på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Det finns tjugo kuststationer strategiskt utplacerade längs Sveriges kust, samt i Mälaren och Vänern och en flygkuststation som ligger i Skavsta utanför Nyköping.

Det nya ramavtalet har ett avtalsvärde på 159 miljoner kronor och löper under fyra år med Consid som exklusiv leverantör. I uppdraget ingår att vidareutveckla myndighetens olika verksamhetssystem för exempelvis planering, kontroller sjöövervakning.

Utöver det kommer Consid att arbeta med test och testledning. Det kan handla om enhets-, komponent- och/eller systemtester samt även utforskande testning. Avtalet innefattar även timavrop för att kunna förstärka kompetensen inom olika utvecklingsprojekt.

Therese Ericsson
Therese Ericsson, Consid.

– Vi ser verkligen framemot att få samarbete med en lokal aktör som har en så viktig samhällsroll som Kustbevakningen har, säger Therese Ericson.

Consid har sedan länge haft en bra balans mellan kunder inom offentlig sektor och stora privata aktörer. Efterfrågan på Consids tjänster har ökat stabilt under de senaste åren och har fortsatt växa trots lågkonjunktur och en orolig omvärld.

Siffrorna för 2022 visar att både omsättning och resultat ökat dramatiskt. Consid omsatte under helåret nära 2,5 miljarder kronor, en ökning med en miljard kronor jämfört med föregående år.

Peter Hellgren
Peter Hellgren

– Vi satsar oss ur den ekonomiska nedgången i Sverige och världen. Under 2022 anställde vi runt 500 nya medarbetare och vi expanderade till Tyskland och Danmark, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter