2023-06-28

Kontoret är tillbaka för att stanna

En ny undersökning om kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats visar att 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan. Dessutom tycker 2 av 3 att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.

– Vi befinner oss i ett nytt nuläge efter pandemin. Nu är vi ute på andra sidan och behöver analysera vilka möjligheter vi har och vilka faror som finns, säger Paulina Brandberg, jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Det är fastighetsbolaget Castellum som genomfört undersökningen och Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum, släppte rapporten vid ett seminarium på Dagens Industris scen i Almedalen.

Flera slutsatser från rapporten är att kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret. Dessutom är kontoret en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.

Med i panelen satt också Consids vd Peter Hellgren. Consid har utnämnts till Sveriges Bästa Arbetsgivare två år på raken. De fina och påkostade kontoren är en del av det.

– Som konsultbolag behöver vi anpassa oss till tre olika saker. Det handlar om kundens önskemål gällande arbetsplats, samtidigt som vi vill möta våra medarbetares önskemål. Till sist måste vi tänka på hur medarbetarna mår, säger Peter Hellgren.

Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum och Peter Hellgren, VD på Consid

En utmaning, enligt Peter Hellgren, är att hålla koll så att medarbetarna mår bra.

– Vi genomför en årlig medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och mångfald- och inkluderingsundersökning. Utöver de större undersökningarna genomför vi även tre kortare pulsmätningar för att ta tempen på våra kollegors mående, motivation, balans och trivsel. Vi ordnar många olika typer av personalvårdande och kulturbyggande aktiviteter för våra kollegor, både inom konsultgrupperna, på lokal nivå och nationell nivå, säger Peter Hellgren.

Under pandemin blev några saker tydliga vad gäller distansarbete.

– För vissa individer kan bristen på social interaktion, isolering och suddandet av gränserna ha en negativ inverkan på den mentala hälsan. Avsaknaden av regelbundna ansikte mot ansikte-möten och sociala stödsystem på arbetsplatsen kan bidra till känslor av ensamhet, ökad stress och minskat övergripande välbefinnande. Särskilt män runt 30 år med lite socialt liv lider av att inte få arbeta på kontoret.

Vad gäller framtidens kontor tror Peter Hellgren att vi fortsatt kommer att ses fysiskt men det gäller att arbetsgivaren fortsätter skapa en kultur och miljö där man vill träffas.

– Behovet att träffas fysiskt kommer aldrig försvinna. Jag tror kontoret fortfarande kommer vara vår centrala plats om fem år. Vi, som arbetsgivare, måste se till att kontoret blir våra medarbetares centrala plats, för annars bygger inte vi kultur.

Heléne Lidström avslutar seminariet med att lyfta ytterligare en aspekt till varför kontoret spelar en viktig roll i våra liv:

– En annan aspekt av att ses på kontoret är att det är där vi blir kära – det är sant! Det är inte på tinder utan undersökningar visar att det är på kontoret som många träffar sin kärlek!

 

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter