2018-06-30

IT-vd:ns öppna brev till regeringen: “Digitalisera Sverige på riktigt”

Inför det stundande valet ligger partiernas fokus inte på rätt delar för att bana väg för digitaliseringen. Det anser Peter Hellgren, vd på IT-konsultbolaget Consid, som med sin givna inblick i den digitala transformationen ser det som en självklarhet att digitalisering borde vara en grundläggande och integrerad del i all typ av utveckling i samhället. Bör inte det vara integrerat i alla ministrars tankesätt? Det undrar han i detta öppna brev till Sveriges politiker.

Utbyggnad av bredband, förbättrad bredbandsinfrastruktur och statlig medfinansiering av bredbandsutbyggnaden – så låter det i flera partiers valmanifest inför det stundande valet. Samtidigt har digitalisering i övrigt, som visat sig vara en nyckel i svensk ekonomis framgång, fått mindre rampljus. För att Sverige ska bli, och vara, bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, vilket är en uttalad del av regeringens it-politiska mål, krävs åtgärder från våra partier och politiker.

Det faktum att Sverige har en enda minister – eller rättare sagt en halv minister; Peter Eriksson som bär titeln Bostads- och digitaliseringsminister – vars uppgift är att se till att digitalisering främjas är under all kritik. Att se på digitalisering som något som en bostadsminister på deltid ska fokusera på ligger inte i linje med varken den digitala utveckling vi ser runt om i landet, eller med regeringens mål.

I grund och botten handlar digitalisering om ett tankesätt – ett sätt att se på teknologiska och digitala möjligheter att ta tillvara på i samhällets alla delar och funktioner. Ska inte utbildningsminister Fridolin såväl som finansminister Andersson och infrastrukturminister Eneroth ha ett minst lika stort digitalt fokus som en digitaliseringsminister? Att partiernas främsta, och i princip enstaka, löfte kopplat till digitalisering handlar om att utveckla bredbandsnätet i Sverige är inte tillräckligt. Fokus borde i tillägg ligga på att ta vara på nya innovationer och anamma all den teknologi som redan finns och implementera den i våra samhällsnyttiga funktioner. För teknologin finns i mångt och mycket redan. Det handlar snarare om att inspirera, informera och bana väg för samtliga att våga nyttja den. Det handlar inte om teknologin i sig – det handlar om människor och dess inställning.

I takt med att samhället blir mer digitalt måste vi, inom såväl privat som offentlig sektor, vara med och utveckla och ta vara på teknikens digitala möjligheter. Det är detta vi ska prata om. Digitaliseringen är här och har varit det länge. Att ha en minister som halvhjärtat driver frågan parallellt med drivandet av bostadsfrågan är helt obegripligt. Hur vi bör anamma digitala möjligheter, hur vi bör rusta oss för framtidens ännu mer digitala klimat och hur våra lagar och värderingar möter teknologi så som AI och uppkopplad information – det är sådana frågor som måste upp på agendan. Så varför står inte frågor likt dessa i fokus idag?

Jag vill inte tro att våra partiledare ej har vetskapen, och just därför känns detta som en fråga om skräck – skräck för att skrämma bort väljare. Jag tror att många är rädda. Jag tror att det handlar om en rädsla för förändring och en rädsla för att digitaliseringen kommer ta våra jobb eller göra oss socialt inkompetenta. Det är här våra politiker istället måste berätta och visa på de enormt positiva fördelar digitaliseringen bär med sig. Jobb kommer försvinna – men ännu fler kommer skapas. Enligt en rapport från World Economic Forum kan digitaliseringen generera sex miljoner jobb fram till år 2025, vilket vi i Sverige verkligen bör ta tillvara på. Lärare är rädda att bli ersättliga, medan sanningen är att digitala utbildningsverktyg låter lärare lägga mer fokus på vad som är viktigt – mentorskap, inspiration och relationer med elever – istället för att fastna i administration, för att lyfta ett exempel. Jag menar att vi står inför något fantastiskt. Ingen är länge orolig för att tvätt- eller diskmaskinen tog våra jobb, anammandet av teknologi skapar snarare möjligheter för oss att bli mer kreativa, innovativa och ger oss tid till det vi kan och vill göra. Digitaliseringen effektiviserar.

Tidigare paradigmskiftesliknande tekniska revolutioner har inte krävt en minister som fokuserat på att genomföra den, de har krävt ett nytt sätt att tänka kring användandet av teknologiska möjligheter. Den industriella revolutionen leddes av teknologiska framsteg som förändrade sättet samhället kom att fungera på. Den påverkade alla funktioner i samhället och krävde ett gemensamt synsätt på hur man ville att framtiden skulle se ut. Den digitala revolutionen är här och den går snabbare än någon tidigare revolution. Just därför måste vi agera.

Ska digitalisering över huvud taget behöva benämnas? Det borde vara en självklar del av alla delar i samhället 2018, något som är integrerad i allt från utbildning och skola, till vård och omsorg. Som ett snabbväxande IT-bolag i digitaliseringens nav är det för oss självklart men vi vet att så ej är fallet hos de flesta och därför behöver våra ledare agera. Jag säger: utbilda ministrarna så de kan integrera tänket i alla frågor och utbilda vidare. Det är dags att digitalisera Sverige på riktigt.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter