2023-01-09

Debattartikel: Framtidens samhälle byggs just nu, men var finns kvinnorna?

Peter Hellgren, vd på Consid, och Anna Edstedt, nationellt ansvarig för jämställdhetsplattformen Q by Consid, debatterar i Borås Tidning om vikten av att få fler kvinnor till it-branschen. Digitaliseringens utveckling håller på att fundamentalt förändra samhället – en utveckling som måste bygga på inkludering och jämställdhet.

Framtidens samhälle byggs just nu, men var finns kvinnorna?

Vi befinner oss i en tid av förändring. Allt som kan bli uppkopplat håller på att bli det. Internet of Things, IoT, har utvecklats i en rekordfart de senaste åren. Maskiner, fordon, byggnader och kläder förses med digitala möjligheter som vi tidigare bara kunnat drömma om. Det är en utveckling som fundamentalt kommer att förändra samhällsstrukturen, ekonomin och hur vi människor lever.

Men den stora frågan är – var finns kvinnorna i den här utvecklingen?

IT-branschen består av drygt 30 procent kvinnor. Det innebär att likt så många andra gånger i historien står kvinnor utanför processen att forma framtidens samhälle och värld. Trots att den bristande jämställdheten och mångfald som råder inom it-branschen har varit en diskussionsfråga länge går det inte att se någon större förändring. Det är ett misslyckande på flera nivåer och ett hot mot en jämställd, jämlik och inkluderande framtid.

När den teknik som formar våra liv programmeras av enbart män påverkas varje enskild individ och samhället i stort på ett exkluderande vis. Den skeva representationen genomsyrar allt från de små sakerna i hemmet till säkerhet och infrastruktur som kan vara livsavgörande. Resultatet av exkluderingen går till exempel att se i att röststyrdelektronik ofta förstår en kvinnas röst sämre än en mansröst då den inte testats och programmerats efter kvinnor. Det är även förklaringen till varför det i flera fall visat sig att kvinnor löper högre risk att skada sig i bilolyckor i jämförelse med män då den data som används i säkerhetstesten endast är baserade på en mans anatomi.

Samtidigt står vi inför en stor kompetensbrist inom tech-branschen. En kompetensbrist som hotar att sakta ner utvecklingen och som ligger i allas intresse att lösa. 2024 beräknas det finnas ett underskott på omkring 70 000 personer i tech, enligt siffror framtagna från branschorganisationen TechSverige. Något som inte kommer gå att rädda när drygt hälften av världens befolkning står utanför.

Exkluderingen av kvinnor inom it börjar redan före de hunnit sätta en fot på arbetsmarknaden. Redan när unga tjejer ska välja utbildning på grundnivå är det en majoritet som väljer bort teknikinriktade studier. Idag är endast drygt 10-20 procent av studenterna på IT-utbildningar i Sverige kvinnor.

Samtidigt visar Insight Intelligence rapport från 2022, som undersöker unga kvinnor i Sveriges intresse för it, att intresset ökar så fort innebörden av begreppet omformuleras och konkretiseras. Tjejer är inte sämre eller mindre intresserade av it men saknar i högre grad kunskap om vad det faktiskt innebär.

Företagen inom it-branschen bär ett stort ansvar, både för situationen vi är i nu och för förändringen framåt. Det måste till en strukturförändring som skapar en inkluderande arbetskultur. Något som inte kommer ske om inte frågan tas på allvar av företagsledning och chefer.

Det Boråsbaserade it-bolaget Consid har sedan 2013 arbetat för att främja jämställdhet i techbranschen genom jämställdhetsplattformen Q by Consid. Enligt den svenska jämställdhetsmyndigheten råden en jämn könsfördelning då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Genom mentorskapsprogram, inspirationskvällar och utbildningar, i såväl Borås som resten av Sverige, strävar Q by Consid att uppnå det vilket även har gett resultat. Men det krävs att fler börjar ta sitt ansvar om vi ska uppnå den förändring som krävs.

Dels måste digitaliseringens roll i samhällsutvecklingen tas på allvar i både politiken och samhällsdebatten. Dels måste normen och strukturerna kring vad tech innebär omvärderas och omarbetas redan på grundnivå. Samt att företagsledare måste börja ta sitt ansvar för att få fler kvinnor in i branschen och skapa en arbetsmiljö där de vill stanna. Framtiden byggs just nu och det är dags att fler aktivt börjar arbeta för en förändring så att vi tillsammans kan se till att den framtiden grundar sig på inkludering och jämställdhet. Låt därför 2023 bli året då vi alla börjar ta frågan om jämställdhet inom techbranschen på allvar. För det finns ingen tid att vänta mer.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter