2022-10-02

Debatt om det hållbara företagandet

PRESSRELEASE 2022-10-02

I Borås Tidning 2 oktober 2022 debatterar Consids vd Peter Hellgren och Boråskontorets chef Magnus Arvidsson det hållbara företagandet.

Läs gärna hela debattartikeln här. Här följer inledningen.

“Klimatförändringen ställer nya krav på näringslivet och företagande. För en levande stad och ett levande samhälle behövs en stark företagsverksamhet – men den måste anpassas till de nya förutsättningarna, skriver företrädare för Consid.

Borås har en lång handelshistoria och är en stad som ständigt fortsätter utvecklas. Med ett levande och växande näringsliv har Borås fortsatt vara en viktig handelsplats där traditionen av textilindustri möter modernt och nytänkande entreprenörskap.
Nya tider medför dock nya utmaningar och det går inte att leva på gamla meriter. Vår tids största utmaning är klimatförändringen som under de senaste åren har satt en prägel på både den politiska- och ekonomiska debatten. Klimatförändringar påverkar inte bara de konkreta levnadsvillkoren runt om oss så som infrastruktur, energiförsörjning och produktion av livsmedel. Det förändrar även ekonomin och näringslivets utveckling.

Klimatförändringen ställer nya krav på näringslivet och företagande. För en levande stad och ett levande samhälle behövs en stark företagsverksamhet – men den måste anpassas till de nya förutsättningarna. Något som blir lika relevant lokalt i Borås som globalt i världen.
Frågan blir hur man ska upprätthålla ett växande och utvecklande näringsliv men samtidigt tänka långsiktigt och göra det hållbart.”

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter