2023-04-25

Debatt: De nya LAS-reglerna ökar kompetensbristen och hämmar innovation

Förra året trädde den mest omfattande arbetsrättsliga reformen på mycket länge i kraft. De nya LAS-reglerna, som delvis bygger på ett EU-direktiv från 2008, innebär stora förändringar i arbetsrätten – men det är framför allt en förändring som kommer att få allvarliga konsekvenser för Sverige, skriver Consids vd Peter Hellgren och HR-cehf Anita Beslic i en debattartikel i Jönköpings-posten.

Enligt EU:s direktiv är kundföretag som hyrt in konsulter under en period av 24 månader under en 36-månadersperiod skyldiga att erbjuda en anställning. När Consid den nyligen arrangerade ett seminarium om LAS-förändringen i riksdagen berättade parterna från LO och Almega, som var med och förhandlade fram lagen, att vi i Sverige luckrat upp skrivningarna något. Men trots det riskerar den nya lagen att skada branschen allvarligt. Som kundföretag erbjuds du i Sverige två valmöjligheter, antingen erbjuder du konsulten en anställning eller så betalar du motsvarande två månadslöner. Två alternativ som båda, både gemensamt och enskilt, riskerar att skada den svenska konsultbranschen allvarligt. Många företag riskerar att förlora stora delar av sin spetskompetens, vilket kan begränsa deras konkurrenskraft i ett globalt perspektiv och bidra till kompetensflykt.

Enligt en rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv har sju av tio företag svårigheter att rekrytera personal – framför allt inom it och infrastruktur. Vi som är i branschen vet att kompetenskrisen är reell. Vi kämpar varje dag med att hitta rätt kompetens till våra olika uppdrag. De nya reglerna kan förvärra denna brist genom att det blir svårare för företag, myndigheter och kommuner att hyra in specialister. Som ett företag med många av Sveriges största företag samt flera myndigheter och kommuner ser vi stora risker i det nya systemet. Det kommer, hur man än vrider och vänder på det, medföra stora kostnader för alla parter. Speciellt för offentlig sektor där behovet av inhyrd personal för enskilda projekt är väldigt stort.

Peter Hellgren

Ett av syftena med de nya arbetsrättsliga reglerna är att ”ge arbetstagare mer trygghet”. Den formuleringen tyder på en av två saker: antingen saknar parterna helt kunskap om hur it-branschen fungerar och ser ut – eller så har man helt bortsett från branschen i författandet av lagförslaget. I den verklighet som it-branschen nu försatts har vi att förlika oss med risken att vår personal lämnar, att våra kunder drar sig för att ta in konsulter eftersom det tillkommer höga kostnader och att branschen därmed kommer dö ut. Konsultföretagen har på ett annat sätt än företag med annan huvudverksamhet och organisationer inte möjligheten tillse kompetenshöjning och vidareutbildning i samma utsträckning som it-konsultföretagen. Vår styrka ligger i att vi kan erbjuda spetskompetens som det för kundföretagen tar år att bygga upp.

I grunden handlar det om en förlegad syn på arbetsmarknaden där såväl arbetsmarknadens parter som politiken i Bryssel och Stockholm är fast i så det var på 70-talet. Det är därför viktigt att det klargörs vilka som omfattas av lagen ­– och vad det exakt innebär så att branschen kan förstå konsekvenserna och anpassa sig därefter. Det är nämligen inte klart vilka som kommer omfattas av lagen och vad den exakt innebär. Vi kommer behöva vänta på de första rättsfallen för att veta hur lagen ska tolkas. Det kan ta upp till 2025.


Läs resten av debattartikeln här.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter