2023-03-20

Dagens Opinion rapporterar om Consids AI-erbjudande

Dagens Opinion rapporterar om Consids kommunikationserbjudande och hur det senaste inom AI påverkar erbjudandet.

De konkurrerar om de heta ai-uppdragen”

It-konsulterna och digitalbyråerna Capgemini, Tietoevry, Inuse och Consid slåss om att får möta en ständigt ökad efterfrågan från företag och organisationer på utveckling av ai-tjänster.
Uppdragsgivarnas efterfrågan på utveckling av ai-tjänster har ökat markant hos it-konsulterna och digitalbyråerna som traditionell är rustade för att leverera den senaste tekniken. Samtidigt är konkurrensen om uppdragen omfattande och den kommer från flera håll.
Consid ser en ”dramatisk” ökning av efterfrågan på ai-lösningar i Sverige under de senaste åren.

– Enligt en rapport från Swedish AI Society, var den svenska ai-marknaden värderad till 12,9 miljarder kronor år 2020, vilket representerar en tillväxt på 25 procent från föregående år. Rapporten förutspår också att den svenska ai-marknaden kommer att fortsätta växa med en årlig tillväxt på 28 procent fram till 2025. Vi märker så klart av denna ökning på Consid, även om det är svårt att uppskatta ett värde eller ens prata om antal förfrågningar, eftersom de ofta figurerar bland hela paket med förfrågningar från kund, säger Nathalie Besèr, kommunikationschef och hållbarhetsansvarig på Consid.

 

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid
Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

Hon ser ett stort behov av att vidareutbilda redan befintlig personal och att anställa personer med ai-expertis.

– På Consid har vi en ai-chef som ser till att vi kan leverera den absolut bästa kompetensen inom ai. Vi har också ett flertal internutbildningar som certifierar våra konsulter inom olika ai-lösningar.

Konkurrenterna Consid ser är konsultbolagen ”som står stadigt vad gäller digital kompetens”.

– Consid är ju ett i grunden ett it-företag, som med tiden har utvecklats till att även erbjuda pr- och kommunikationstjänster. Det är nog bra att ha utveckling och programmering i botten när man ska erbjuda kvalificerade ai-lösningar.

Hur påverkas ni av ai-trenden?
– Vi ser en enorm ökning i efterfrågan.

Hur väl är ni förberedda och positionerade för att möta en ökad efterfrågan på ai-tjänster?
– Kanske bäst på marknaden? Vi är ju i grunden ett it-företag och har under många år utvecklat ai-lösningar och implementerat flera av de ai-lösningar som våra största svenska företag har i bruk idag, främst i dagligvaruhandeln och fordonsindustrin. Vi har under lång tid även reflekterat över problemen med ai och hur vi ska undvika flera av de hot som ai medför. Vi utvecklar hållbara ai-lösningar helt enkelt. Man måste vara medveten om nackdelarna med ai för att utveckla de bästa lösningarna.

Kommer ai att bli en hygienfaktor för företag och organisationer, som till exempel en hemsida?
– Det är väl redan det idag?

Än så länge handlar efterfrågan mest om enklare ai-lösningar, enligt Nathalie Besèr.
–Sökverktyg.
–  Chatbots och virtuella assistenter, datorprogram som använder ai för att göra det möjligt för kunder att få svar på sina frågor och få tillgång till tjänster dygnet runt.
– Robotic Process Automation (RPA) innebär användning av programvarurobotar för att automatisera upprepande och regelbaserade uppgifter, som dataregistrering och fakturahantering.
– Bedrägeridetektion som identifierar mönster som visar på brottslig verksamhet.
Consid ser fyra ai-områden som kan bli stora inom kort:
– NLP (Natural Language Processing) är ett område inom ai som handlar om interaktionen mellan datorer och människor med hjälp av naturligt språk. I framtiden kan vi förvänta oss mer avancerade NLP-lösningar som kan förstå och generera mer komplexa naturliga språk.
– Personalisering. Processen att skräddarsy produkter, tjänster eller upplevelser till individuella kunder. Med hjälp av ai kan företag samla in och analysera stora mängder data om kunder för att ge mer personliga rekommendationer, kampanjer och upplevelser.
– Autonoma system. Framtida framsteg inom autonoma system kan ha en betydande påverkan på transport-, sjukvård- och tillverkningsindustrier, bland andra.
– Generativ ai är ett område inom ai som innebär att skapa nya data som bilder, videor och text. Med hjälp av generativ ai kan vi skapa högt realistiska bilder och videor samt generera mänskligt liknande text. I framtiden kan vi förvänta oss mer avancerade generativ ai-lösningar som kan skapa högt realistiskt och mångsidigt innehåll, säger Nathalie Besèr.”

Läs gärna hela artikeln här:

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter