2024-01-11

Consids hållbarhetschef – nominerad till Sveriges mäktigaste

Nathalie Besèr, hållbarhetsansvarig på Consid, är nominerad som en av Sveriges ”hållbarhetsmäktigast” av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Bland de övriga nominerade återfinns Greta Thunberg, miljöminister Romina Pourmokhtari och Gustaf Lind vd WWF.

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid
Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

– Jag tror inte ens att vi tänker på att det är hållbarhet vi sysslar med. I allt från rekrytering, arbetsmiljö, partnerskap, till upphandlingar och att skriva avtal är det hållbarhetsarbetet som styr. Det är en integrerad del i att göra affärer, säger Nathalie Besèr, kommunikationschef och hållbarhetsansvarig på Consid.

Nathalie Besèr är journalist i grunden och har arbetat på Sveriges Radios Ekoredaktion, Dagens Nyheter och TT innan hon blev senior rådgivare till Utrikespolitiska Institutet. 2015 klev in som rådgivare åt Socialdemokraterna för att fem år senare ta klivet över till it- och techbolaget Consid där hon idag arbetar som kommunikationschef och hållbarhetsansvarig.

– Hållbarhet har gått från att vara ett sidoprojekt för företag till att idag spela en avgörande roll, säger hon.

Nathalie Besèr beskriver hur hon tydligt kan se en förändring i hur begreppet hållbarhet inom näringslivet har utvecklats från att vara något ”alla företag måste prata om och ha i sina policys” till att vara något av det viktigaste faktorerna till framgång.

För Consids del har hållbarhet alltid funnits med som en naturlig del. Sedan starten av företaget, år 2000, har hållbarhetssatsningarna vuxit sig allt större. Något som går att följa genom att företaget prioriterat total transparens som något av det viktigaste.

– Vi redovisar alla våra utsläpp, data och arbetet framåt finns i vår kombinerade års- och hållbarhetsrapport. Vi tror på total transparens. Eftersom vi identifierar och rapporterar alla våra utsläpp och all vår påverkan i plattformen Cemasys är det enkelt att visa. Det är en hygienfaktor gentemot våra kunder, men också vad gäller rekrytering. Vi vill genom detta inspirera andra företag att börja satsa på hållbarhet.

Vidare är även Consid medlemmar i FNs initiativ Global Compact, som syftar till att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption riktade till företag. Consid deltar också i Science Based Target Initiative (SBTi) för att kunna sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller. Consid har, som ett av få svenska företag, fått sina mål godkända av SBTi.

Nathalie Besèr understryker att arbetet med hållbarhet innefattar så mycket mer än enbart miljömässig hållbarhet, vilket blir tydligt när man ser till vilka mål som Consid arbetar mot.

– Vi har identifierat 10 av FNs 17 globala mål där Consid kan bidra särskilt. Det handlar till exempel om att bidra till jämställdhet, innovation och teknologiska framsteg, ett jämlikt samhälle, hållbara städer och utbildning, säger Nathalie Besèr.

En av de största utmaningarna för inom hållbarhet just nu är frågan om jämställdhet och jämlikhet inom techbranschen.

– Det är svårt att locka kvinnor och personer med annan bakgrund till it-jobb. Det är en mycket ojämställd och ojämlik bransch, vilket vi genom plattformen Q by Consid arbetar för att förändra.

Hon fortsätter:

– Genom Q by Consid har vi verkligen visat på hur man kan förena teoribildning med konkreta actions. Utifrån forskning har vi identifierat olika områden där vi inom näringslivet bär ett ansvar, och har möjlighet, att vara med och förändra. Utifrån detta har vi inom Q by Consid bland annat satt ihop ett mentorskapsprogram som årligen stöttar hundratals kvinnor och icke-binära till en karriär inom tech, vi har skapat program för att motverka utbrändhet och stressrelaterad sjukskrivning samt arrangerar utbildningar och nätverksträffar där vi under 2023 samlade uppemot 600 personer, säger Nathalie Besèr.

På samma tema är Consid partner till barnrättsorganisationen War Child där Consid, utöver ekonomiska bidrag, även har gått in och stöttat med teknisk expertis.

– Vi anordnar seminarier och utbildningar tillsammans med War Child och stöttar dem i allehanda frågor. Tillsammans delar vi även årligen ut War Child Award till en person eller organisation som gjort särskilda insatser för barn i svåra situationer.

Nathalie Besèr har utbildats via UN Global Compact – SDG ambition accelarator och går fortsatt olika kurser för att hålla sig uppdaterad.

– Vi är tre personer inom Consid som vidareutbildar oss och som sedan ser till att utbilda alla anställda i hållbarhet. Vi ser hela tiden till att hänga med vad som händer rent teknisk inom området.

Vilka är dina viktigaste verktyg som hållbarhetsansvarig?

– Att alla har så stort intresse och förståelse för hållbarhetsarbetet på Consid. Allt ifrån vd till senast rekryterad. Då är det enkelt att arbeta med hållbarhet. Det ska sägas också att vi rekryterat fantastiska praktikanter från elitutbildningarna vad gäller hållbarhet. Då får vi uppdaterad input kring både teoribildning och praktik.

Slutligen, när allt fler företag och organisationer prioriterar sitt hållbarhetsarbete, hur ser man till att vara konkurrensduglig och hur viktar ni hållbarheten i er marknadspositionering?

– Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med vår hållbarhet. Det finns ingen strategi för att positionera oss på marknaden. Arbetet grundar sig i en genuin övertygelse om att vi alla måste samverka för att kunna tackla vår tids största hot. Det är inget vi konkurrerar med, utan ett förhållningssätt som är en del av Consids DNA.


Två personer som läser böcker sedda uppifrån i en röd soffa.

Årsredovisningar

Ta del av våra årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Läs mer och ladda ned rapporterna här.
Läs mer om detta

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder och partners bygger vi en hållbar framtid. Lär dig hur Consid arbetar med FN:s 17 globala mål.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter