2024-04-30

Consid vinner avtal med Husbanken – värt 300 miljoner NOK

It-företaget Consid får del i en ny stor upphandling i Norge. Husbanken köper in it-tjänster för upp emot 300 miljoner NOK öve en fyraårsperiod. Consid är ett av tio företag som får ta del av kakan. Upphandlingsprocessen avgjordes i stort sett helt utifrån kvalitetskriterier, vilket var avgörande för tilldelningen av ramavtal.

Steffen Breen, vd Consid Norge
Steffen Breen, vd Consid Norge

– Vi har bevisat oss gång på gång med offentliga avtal i här i Norge och börjar bygga upp en erfarenhets- och kunskapsbank kring digitaliseringsarbete i den miljön. Husbanken är en viktig samhällsaktör, att få uppdraget från dem är både inspirerande och lärorikt, säger Steffen Breen, vd för Consid AS.

Husbanken grundades 1946 som en positiv kraft på bostadsmarknaden med uppgiften att möjliggöra för gemeneman att äga sitt boende. Uppdraget är lika aktuellt 2024 som för 80 år sedan. När Husbanken i december förra året annonserade att man ämnar köpa in it-tjänster var Consid ett av företagen som gav sig in i upphandlingsprocessen.

I upphandlingen, som centreras kring en rad it-tjänster, får Consid tilldelning tillsammans med tio andra företag. Consids konsulter ska under perioden stödja Husbankens egna Digitaliseringskontor i att utveckla innovativa användarorienterade digitala lösningar, samt det allmänna digitaliseringsarbetet på banken. Avtalet löper under ett halvår, med förläning på 18+12+12 månader, maximalt i fyra år med ett maxvärde på 300 miljoner NOK.

Sedan it-företaget Consid öppnade kontoret i Oslo under hösten 2021 har verksamheten tagit flera tunga, viktiga avtal med offentliga norska aktörer. Under hela Consids 23-åriga historia har företaget strävat efter en mix mellan privata företag och offentlig sektor. Det skapar en stabilitet som gett en robust grund för Oslo-kontoret under de första åren.

– Consid Norge har som mål att växa med 100% årligen under de kommande tre åren, både i omsättning och i anställda. I dagsläget har vi strax över 40 anställda i Norge. Avtalet med Husbanken är ett bra steg på vägen mot att nå våra ambitiösa mål, säger Steffen Breen.


Steffen Breen, vd Consid Norge

Consid skriver långt prestigeavtal med Alta kommun i Norge

Det nordiska it-företaget Consid skrev nyligen på ett upp till åtta år långt avtal med Alta kommun för framtagande och drift av ett nytt intranät.
Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter