2022-12-12

Consid stöttar barn på flykt

Consid har under flera år engagerat sig för barn på flykt och allas rätt till utbildning. Genom att bidra till Musikhjälpen vill företaget främja en trygg skolgång för barn på flykt, men även ge chansen till barn i Sverige att lära sig mer om it.
– Consid verkar för alla barns rätt till utbildning i flera olika projekt, främst genom vår partnerorganisation War Child. För oss är det viktigt att se till att barn på flykt undan krig och konflikt inte fråntas sin rätt till utbildning, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

It-bolaget Consid har under flera år engagerat sig för barns utbildning. Genom initiativet Consid Youth Education har företaget arbetet aktivt med att väcka och värna om teknikintresset hos unga samt ge fler chansen till utbildning inom teknik och programmering, En del i det arbetet är att Consid har arrangerat programmeringsutbildningar för grundskoleklasser. Vilket även är vad Consid tävlar ut i årets Musikhjälpen.

– I Consids Musikhjälpsbössa kan man tävla om en programmeringsutbildning åt en skolklass i Sverige samtidigt som man skänker pengar för att hjälpa barn på flykt. Vi vill använda den kompetens som finns inom Consid för att värna om nästa generation och vi ser det här som ett sätt att göra det på, säger Peter Hellgren.

Den 12-18 december sänds Musikhjälpen från Kungstorget i Göteborg. Årets tema är ”För en tryggare barndom på flykt från krig”. Genom att skänka pengar i de olika bössorna kan man bidra till att, bland annat, ge fler barn möjligheten att fortsätta sin utbildning även när de befinner sig på flykt.

Idag uppskattas 42 miljoner barn vara på flykt undan krig och konflikter. Många har förlorat sina föräldrar, utsatts för våld och förlorat sin rättighet till en trygg skolgång. Att nekas rätten till utbildning innebär att barnen tas ifrån chansen till utveckling och kommer ännu längre ifrån att uppnå sina drömmar och mål.

För bara några år sedan innebar ett liv på flykt att möjligheten till utbildning knappt gick att föreställa sig. Men idag, till följd av digitaliseringens utveckling, har förutsättningarna ändrats. Genom digitala lösningar förser idag organisationen War Child miljoner med barn på flykt och i krigsdrabbade länder med utbildning. Genom appen Can´t Wait to learn tillhandahåller organisationen pedagogiska spel baserat på statligt godkända läroplaner. Can’t Wait to Learn tar hänsyn till det brådskande situation som utbildning i nödsituationer innebär men även barnens nyfikenhet och iver att lära.

När kriget bröt ut i Ukraina fråntogs miljontals barn rätten till en trygg skolgång. Idag får många av dem sin utbildning via den app som War Child har utvecklat.

-Det var i maj i år som Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium kontaktade War Child för att hitta en lösning som kunde förse barn i årskurs 1-4 med undervisning i matematik samt i att läsa och skriva. Appen används nu för fullt både i Ukraina och i de länder dit de ukrainska barnen har flytt, säger Peter Brune, generalsekreterare för War Child.

Bössan för att tävla om en utbildning för en grundskoleklass är öppen till 18 december.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter