2023-01-26

Consid störst i Sverige på offentlig upphandling

It- och kommunikationsföretaget Consid vinner flest offentliga upphandlingar av it-tjänster i Sverige. Drygt 400 it-företag tilldelas kontrakt eller ramavtal årligen och enligt Upphandlingsmyndigheten har Consid tagit hem flest upphandlingar. För 2021 handlade det om 28 stycken.

-Det är otroligt spännande att ta del av Upphandlingsmyndighetens statistik. Vi har en balanserad kundbas, med lika delar offentlig sektor och privata näringslivet. Det ger oss en stabilitet och möjlighet att attrahera de absolut bästa konsulterna. Att vi dominerar som leverantör av it-tjänster till offentlig sektor är otroligt glädjande, säger Peter Hellgren som är vd och grundare av Consid.

Peter Hellgren

De upphandlande organisationerna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar, därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU) som i sin tur bygger på EU-direktiv. Upphandlande organisationer kan exempelvis inte vända sig direkt till en tidigare leverantör, eller någon de hört gott om, när något ska köpas in.

-Vi har arbetat med att leverera kompetens och helhetslösningar till offentlig sektor i över 22 år nu. En av våra första kunder var faktiskt Premiepensionsmyndigheten, som idag heter Pensionsmyndigheten. Att vi började med att leverera system till en så pass viktig myndighet har gjort att vi fortsatt att vara Sveriges största leverantör av it till offentlig sektor, säger Peter Hellgren.

Boverket, Plikt- och Prövningsverket, Sjöfartsverket samt ett stort antal kommuner var några av de upphandlande organisationer som gav uppdrag till Consid under 2021. Det totala värdet av upphandlingarna hamnade på 12,1 miljarder SEK för 2021. Statistiken för 2022 väntas inom kort.

-Jag tror att vår förmåga att vinna upphandlingar i grunden kan härledas till vårt kvalitetstänk, den gedigna erfarenhet och kunskap som finns inom Consid och vår långsiktighet när vi bygger kundrelationer. Utöver att upphandlande enheter genomgående verkar uppskatta våra processer och metoder som beskrivs i anbuden är såklart en viktig framgångsfaktor att vi har en stor mängd lyckade projekt och leveranser bakom oss med nöjda kunder som gärna ställer upp som referens. Våra konsulters fantastiska arbete i det dagliga arbetet med våra befintliga kunder skapar med andra ord en utmärkt plattform för att vinna nya avtal och därmed möjligheten att etablera samarbeten med nya kunder, säger Simon Georgsson ansvarig för offentliga upphandlingar på Consid.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter