2017-11-02

Consid spräcker gränsen om 500 anställda trots hård konkurrens

Det är en hård konkurrens i konsultbranschen. Trots det växer konsultbolaget Consid snabbare än någonsin och går idag ut med nyheten om att de passerat 500 medarbetare. Företagets vd, Peter Hellgren, svarar på frågan varför så många söker sig till just dem.

Konsultbolaget Consid växer snabbare än någonsin och går idag ut med nyheten om att de passerat 500 medarbetare. Företagets vd, Peter Hellgren, svarar på frågan varför så många söker sig till just dem.

– Idag är det högt fokus på att vinna över rätt konsultkompetens och IT-konsulter blir nerringda med erbjudanden från alla håll. Risken finns där att många glömmer alla dem som redan är anställda. Ju mer vi fokuserar inåt och ju mer vi prioriterar att värna om och engagera oss i varenda en av våra 500 medarbetare, desto fortare märker vi att vi växer och ansökningarna kommer av sig självt.

Företagets motto lyder ”vi bygger det företag vi själva alltid velat jobba i och som kvalitetsmedvetna kunder vill jobba med” och det menar Hellgren är den röda tråden i allt de gör.

– Gemensamt för alla oss 500 är att vi drivs av entreprenörskap, vi drivs av friheten att jobba med det vi vill och förverkliga vår ultimata vardag. Kvalitén på kundleveransen ökar i samklang med motiverade medarbetare. Ingen vill under 2017 längre ha en ledning som prioriterar och uppmuntrar till att sätta jobbet före allt, utan det ska gå i harmoni med ens privatliv och intresse – därför skapar vi tillsammans det företag vi själva alltid velat jobba i.

Yrkestitlar och behovet av en viss kompetens förändras snabbt när företag och samhällen digitaliseras vilket kan göra det svårt för ett konsultbolag att rusta resursstyrkan inför framtiden. Hellgren menar att vinnarkonceptet är att anställa och framförallt bevara medarbetare som ser helheten och sätter IT på en strategisk nivå.

– Våra kunder kommer behöva innovativa lösningar och snabbfotade konsulter för att hänga med eller snarare sätta sig i förarsätet för det snabbföränderliga klimat vi lever i. Det enda som vi vet med säkerhet är att vår värld förändras snabbt, det vi efterfrågar hos en konsult är därför inte bara en specifik kompetens, utan snarare om hen vill vara med och driva våra kunder framåt i de lösningar vi skapar för morgondagens vinnande företag, vilket kräver ett större perspektiv och innovationstänk i alla roller. På så sätt bygger vi in förändring i våra kunders DNA, som kan rigga sin organisation för konstant förändring.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter