2023-03-09

Consid skriver nytt avtal med Skolinspektionen

It- och kommunikation bolaget Consid skriver nytt avtal med Skolinspektionen. Uppdraget avser Agilt konsultstöd för Microsoft Dynamics CRM och blir ytterligare ett avtal i ett redan fyra år långt samarbete. Avtalet löper över fyra år med ett totalt värde på 60 000 000 kronor.

– Consid har arbetat med Skolinspektionen sedan 2019 och det är fantastiskt roligt att samarbetet kommerfortsätta även framöver. Skolinspektionen har ett viktigt samhällsbärande uppdrag som vi på Consid är väldigt glada att få vara en del av, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Skolinspektionen är en svensk statligförvaltningsmyndighet med ansvar för Sveriges skolor från förskola till vuxenutbildning. Myndighetens uppgift är att granska skolväsendet genom regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning. Consid kommer att bistå myndigheten med ett dedikerat agilt utvecklingsteam bestående av tre till sex konsulter vars uppdrag är att kontinuerligt utveckla och förvalta Skolinspektionens ärendehanteringssystem VIS. Teamet har en gedigen erfarenhet från utveckling av tillämpningar baserade på Dynamics 365 on-prem med koppling till SharePoint.

– Skolinspektionen efterfrågade specifika kompetenser och ställer höga krav på sina leverantörer. Consid har arbetat hårt med att bygga ett mycket erfaret och kompetent team och vi ser det faktum att Skolinspektionen ger oss det här förtroendet som ett fint kvitto på att vi lyckats, säger Emina Busatlija, Bid Manager på Consid.

Emina Busatlija, Bid Manager på Consid
Emina Busatlija, Bid Manager på Consid

Consid har sedan 2019 arbetat med Skolinspektionen och levererat kompetens inom allt från systemutveckling, arkitektur, projektledning och kravanalyser. Det har bland annat handlat om att ge stöd för ärendehantering i Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE). Det nya avtalet mellan parterna löper över fyra år med ett beräknat värde på 60 000 000 kronor.

– Med över 20 års erfarenhet är Consid specialister på organisationer som ställer höga krav på teknisk expertis. Vi erbjuder helhetslösningar som omfamnar hela värdekedjan från analys, strategi, bärande idé och koncept till färdig lösning och optimering. Inom Dynamics 365 arbetar vi primärt med CRM, försäljning och kundtjänst, marknadsföring, fältservice och appskapande. Det ska bli väldigt roligt att få förvalta den kunskapen hos Skolinspektionen, säger Emina Busatlija.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter