2024-01-09

Consid och Vision bygger framtidens ”digitala hus”

Consid går in som helhetspartner när Vision storsatsar på ny digital plattform. Den nya plattformen kommer fungera som ett ”digitalt hus” och samlingsplats för hela Visions verksamhet.

Alexander Gustafsson, affärs- och partneransvarig för Sitevision på Consid.
Peter Hellgren, vd på Consid

– Vision efterfrågar en modern plattform för digitala tjänster genom vilken man dels kan rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda samt stötta de redan befintliga. Vi på Consid är otroligt glada att ha fått förtroendet att förverkliga detta och kommer göra vårt yttersta för att deras mål ska bli verklighet, säger Peter Hellgren, VD på Consid.

Vision är ett modernt förbund för tjänstemän inom välfärden och har idag över 210 000 medlemmar. Vision.se byggdes år 2013, sedan dess har Vision vuxit och många nya tjänster och behov har tillkommit.

– Vision har aldrig haft fler medlemmar än nu och vi satsar stort på att fortsätta att öka i facklig styrka. Därför gör vi en hållbar investering i en ny digital plattform för våra nuvarande och framtida medlemmar och förtroendevalda”, säger Anna Svedbom, chef för digitala kanaler på Vision och ansvarig för projektet.

Vision väljer nu att satsa på en ny digital plattform där målet är att skapa ett ”digitalt hus” som tar vara på Visions förmågor, optimerar informationshanteringen samt effektiviserar förvaltningen. Det innebär att det blir en ny extern webb med olika funktionalitet beroende på besökarens behov, ett inloggat läge med fler tjänster för medlemmar och förtroendevalda samt en viss konsolidering av existerande verktyg för förbättrad användning.

– Att samla Visions alla delar i ett och samma digitalt hus har flera fördelar. Det kommer bland annat öka användarvänligheten markant genom att medlemmarna får personaliserat och digitaliserat stöd. Det kommer även innebära att man minskar sårbarheten på flera av systemen och att arbetsmiljön för medarbetarna höjs, säger Sebastian Schrewelius, CSM på Consid.

Consid kommer bistå med kompetens inom hela projektet, bland annat, design, arkitektur, utveckling, strategi, verksamhetsutveckling samt ledning/styrning.

– Consid har djup förståelse för den digitala världen och dess utmaningar. Dessutom har bolaget en lång erfarenhet av att bygga omfattande och hållbara digitala lösningar som skapar affärsnytta. Vi är glada att ha Consid som partner i denna storsatsning”, säger Anna Svedbom.

Även från Consids sida ser man en stor potential i det nya samarbetet.

– Det stod väldigt tidigt klart för oss på Consid att Vision är en målmedvetna, strategiska och innovativ organisation. De har gjort ett väldigt bra grundläggande arbete för att ge transformationen så bra förutsättningar som möjligt. Vision vurmar också för partnerskapet, samarbetet och inte minst den transparanta dialogen samt att ta gemensamt ansvar i både med och motgångar. Detta matchar perfekt med Consids värdegrund, säger Klara Hellman, kundansvarig på Consid.

Plattformen som kommer användas i utvecklingen av det nya digitala huset är Sitevision. Sitevision är en extremt flexibel plattform vars styrkor utgörs inte minst i redaktörsanvändarvänlighet, den höga standardfunktionaliteten, Genom Sitevision skapas oändliga möjligheter att kombinera användarvänlighet med estetisk tilltalande design.

– Sitevision som plattform ger Vision hög flexibilitet och men samtidigt tillgång till mycket standardfunktionalitet, vilket gör plattformen till det perfekta valet för Vision.
Visions webbplats, tidningar samt inloggade läge, även ofta kallat Mina sidor, består av många redaktörer. Med plattformens användarvänlighet ges dessa redaktörer kraften att enkelt publicera information på så väl publika som inloggade sidor, inklusive lokal information för lokala klubbar. Sitevision levereras som en SaaS-tjänst, vilket säkerställer maximal tillgänglighet och driftsäkerhet – en extremt viktig del för Vision, säger Alexander Gustafsson, affärs- och partneransvarig för Sitevision på Consid.


Consid är Nordens ledande Sitevision-partner

Nordens ledande Sitevision-partner

Din Sitevision-partner med fokus på strategi och helhetslösningar för dig med höga krav på funktion och användarupplevelse. Vi kan Sitevision.
Läs mer om detta
Considsare tittar ut över LA, Consid är Platinum partner hos SiteVision

Consid topprankas och intar högsta möjliga partnernivå hos SiteVision

Läs mer om detta

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter