2021-04-04

Consid loves Läxhjälpen

Vi ger barn i krig en framtid

Consid stöttar barnrättsorganisationen War Child med teknisk kompetens kring det prisade utbildningsprogrammet Can’t Wait to Learn. Så förser vi barn i flyktingläger med digital utbildning.

War Child fokuserar på de minst 160 miljoner barn som lever i krig eller konflikt. Organisationen finns idag i ett 20-tal länder. Genom kreativa och innovativa verksamhetsformer kombinerar de konkret arbete i fält med forskning och metodutveckling. Organisationen stöttar barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser, att bygga upp deras självförtroende och att åter våga lita på andra människor. Genom det uppmärksammade utbildningsprojektet Can’t Wait to Learn, ger organisationen hundratusentals barn den utbildning de har rätt till, men som de tidigare inte fått.

War Child skapar en trygg omgivning där barnen kan återhämta sig och hitta kraften att bryta den onda cirkeln av våld och krig. Det gör att barnen på sikt växer upp till helare vuxna med möjlighet att bygga upp en stabil och fredlig framtid för sig själva, samhället och landet de lever i.

War Child kan inte själva nå alla barn, men deras metoder kan. UNICEF och OCHA är exempel på aktörer som tagit del av War Childs expertis.

Inom hållbarhetsagendan fokuserar War Child på SDG3/hälsa, SDG4/utbildning, SDG5/jämställdhet, SDG16/fredlig samlevnad och SDG17/partnerskap. Mest uppmärksammat är War Childs arbete med att främja mental hälsa och att ge rätt sorts psykosocialt stöd (MHPSS) till barn i krig och konflikt.

War Child Sverige bidrar i det internationella nätverket med spetskompetens kring integration, freds- och konflikt samt genderfrågor. Stockholmskontoret fokuserar på några få länder där de bygger upp kompetens kring utbildning och mental hälsa. De ger psykosocialt stöd för barn och vårdnadshavare samt utbildning. Vikten av tidiga insatser för mental hälsa går inte att överskatta.

War Child Sverige driver även integrationsprojekt för nyanlända ungdomar. Tillsammans med Scania introducerar de nyanlända till arbetsmarknaden. I samarbetet med Friskis&Svettis ger vi nyanlända kunskap om allemansrätten och svensk natur. Ytterligare ett nytt samarbete är med IBM, om digitalisering och nyanlända. Consid stöttar alltså War Child med teknisk kompetens.

Nyligen fick War Child det prestigefyllda uppdraget att, tillsammans med Karolinska Institutet, leda ett nationellt nätverk för Mental Hälsa och Psykosocialt Stöd.

War Child arbetar världen över. Från Colombia till Irak, Kongo och Afghanistan. För närvarande finns organisationen i 15 länder. Det som driver organisationen är varje barns rätt att växa upp och utvecklas till sin fulla potential. För inga barn har någonsin startat ett krig. Ändå är det de som ofta blir krigens första offer.

Consids vd, Peter Hellgren, är medlem i War Child Sveriges styrelse.

Läs mer om War Childs verksamhet här.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter