2022-06-16

Consid i Almedalen

PRESSMEDDELANDE 2022-06-16

Consid finns på plats under Almedalen 2022. Peter Hellgren, vd för Consid, deltar i ett stort antal seminarier och företaget arrangerar också samtal i samverkan med Mötesplats Jönköpings län. 

-Det är viktigt att finnas på plats under Almedalen och påverka politikerna och makthavarna som är där. Digitaliseringen har kommit långt ner på partiernas agenda och vi ska se till att sätta strålkastarljuset på frågorna, säger Peter Hellgren.

Consid är med och arrangerar ett tiotal samtal. Däribland ett som handlar om riksdagspartiernas syn på digitalisering.

-Vi har låtit göra en granskning av partiernas politik vad gäller digitalisering. Det är en fascinerande slutsats som rapporten kommer fram till. Det kommer vi, bland annat, att prata om på Mötesplats Jönköpings län, säger Peter Hellgren.

Almedalsveckan genomförs mellan den 3 och 7 juli i år och lockar återigen ett stort antal makthavare och journalister. Bakom Mötesplats Jönköpings län står Jönköping University, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. Scenen ligger utmed Strandvägen i Visby, Gotland. Ambitionen är att tillsammans synliggöra aktuella frågor och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor.

Sven Rydell
Sven Rydell, näringslivschef.

-Vi vill bland annat belysa frågor som är speciellt relevanta för Jönköping, samtidigt är de generellt högaktuella för hela landet, säger Sven Rydell som är näringslivschef i Jönköping.

Seminarieprogrammet är både brett och framtidsinriktat, och syftar både till att väcka opinion och sprida goda exempel. Under tre dagar uppmärksammas ett femtontal nationellt intressanta frågor inom allt från arbetsmarknad och utbildning till infrastruktur, besöksnäring, folkhälsa och sjukvård.

Peter Hellgren deltar i följande programpunkter:

Måndag 4/7

11.00-11.30 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Kompetenskrisen – konsekvenser och vägen framåt

Det råder allvarlig kompetensbrist inom ett flertal yrken. Bland de värst drabbade branscherna återfinns it- och tech. Bristen på kompetens är det största hotet mot ekonomisk tillväxt, konstaterar flera rapporter. Dessutom hämmar bristen innovation, entreprenörskap och forskning. I Jönköping anger 73 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. Hur löser vi krisen?

Sven Rydell, näringslivschef Jönköping

Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan

Peter Hellgren, vd Consid

Nathalie Besèr, moderator

 

13.00-14.00 Sverige i världen

Framtidens bistånd – en digital affär  

Seminariet belyser digitaliseringens möjligheter och påverkan på det internationella utvecklingssamarbetet. Med hjälp av konkreta exempel lyfter vi fram de möjligheter som finns och som redan framgångsrikt har testats. De två tema-områden som ska belysas gäller digitaliseringen av utbildningssektorn och hur det snabbt växande fokuset och behovet av psykosocialt stöd kan skalas upp, tack vare digitaliseringen. War Childs internationellt uppmärksammade program Can’t wait to Learn är ett sådant exempel. Ett annat område under utveckling är hur företags IT-kompetens kan användas för inkluderande och hållbar social utveckling, med Scanias engagemang i Brasilien och Consids partnerskap med War Child som spännande exempel. Digitaliseringens möjligheter och risker i det internationella utvecklingssamarbetet diskuteras med insatta aktörer.

Shaukatali Hussein, Founder and Digital Director, Robotech Labs Tanzania(in English), a success story from Africa (4 minutes, in English)

Panelsamtal 30 min om digitaliseringens möjligheter för biståndet och samverkan med näringslivet (på svenska):

Nisha Besara, War Child Sverige

Peter Hellgren, vd Consid

Patrik Stålgren, enhetschef Sida

 

15.00-15.30 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Framtiden arbetsmarknad – det digitala språnget

Arbetsmarknaden har redan påverkats avsevärt av digitaliseringen, men ännu har vi bara sett början till en enorm transformation. Enligt experterna gynnar teknikutvecklingen både det vi idag beskriver som låg- och det som vi beskriver som högkvalificerade jobb. Det är jobben däremellan som kommer att försvinna – medelklassens levebröd.

Arbetsförmedlingen

Jonas Grafström, framtidsforskare

Peter Hellgren, vd Consid

Nathalie Besèr, moderator

 

Tisdag 5/7

11.00-11.30 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Det digitala språnget och demokratin

Digitaliseringen påverkar precis allt. Hur vi jobbar, lever och drömmer. Det kommer också att påverka vår demokrati och hur vi förhåller oss till samhället. Frågan är hur framtidens demokratiska system kommer att se ut? Får vi direktdemokrati eller kommer besluten att ligga längre ifrån medborgarna? Framtiden är här.

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet

Karim Jebari, Institutet för Framtidsstudier

TechSverige

Nathalie Besèr, moderator

 

 

13.30-14.30 Strandvägen 1, “Techarenan”

Hur växlar vi upp innovationstakten och skapar Sverige 4.0?

Seminariet handlar om innovationskraft genom digitalisering i svensk industri och företagande. Sverige har skapat musik- och techunder – vår panel med representanter från politik, storbolag och start-ups diskuterar hur vi skapar nästa succé. Vilken struktur för innovation behövs och hur använder vi innovation och digitalisering för att stärka det smarta och hållbara samhället?

Peter Hellgren, vd Consid

Andreas Kristensson, Moderator, Telenor

 

13.30-14.00 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Det digitala språnget och demokratin

Digitaliseringen påverkar precis allt. Hur vi jobbar, lever och drömmer. Det kommer också att påverka vår demokrati och hur vi förhåller oss till samhället. Frågan är hur framtidens demokratiska system kommer att se ut? Får vi direktdemokrati eller kommer besluten att ligga längre ifrån medborgarna? Framtiden är här.

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet

Karim Jebari, Institutet för Framtidsstudier

TechSverige

Nathalie Besèr, moderator

 

16.30-17.30 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Folkhemmet 4.0 – Digitaliseringen förändrar allt

Ett nytt Sverige tar form. Pandemin tryckte bara på fast-forwardknappen i en utveckling som redan var i full gång. Vilka är de viktigaste trenderna och hur ser Sverige ut om 50 år? Peter Hellgren har skrivit en bok som beskriver vårt samhälle som det ser ut idag och spanar även framåt i tiden. Han tar sin utgångspunkt ut ett tjugotal intervjuer med Sveriges främsta digitala makthavare. Den prisbelönte fotografen Pieter Ten Hoopen deltar också.

Einav Peretz Andersson, AI-expert Högskolan i Jönköping

Pieter Ten Hoopen, världsberömd fotograf

Peter Hellgren, vd Consid och författare till boken Folkhemmet 4.0.

Nathalie Besèr, moderator

 

Köp gärna boken Folkhemmet 4.0 – digitaliseringen förändrar allt av Peter Hellgren här.

 

Onsdag 6/7

13.30-14.00 Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen H535

Partiernas digitaliseringsagenda

Så här tänker partierna kring digitaliseringen. En genomlysning som Consid har gjort visar att intresset för digitalisering och AI är ljummet i de politiska partiernas program inför valet. Vi samtalar kring resultatet av genomlysningen och analyserar varför det är så.

Politisk kommentator Sveriges Radio

TechSverige

Peter Hellgren, vd Consid

Suzan Hourieh Lindberg, vd Perspetivo och The Social Few

Nathalie Besèr, moderator

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter