2021-07-09

Riksdagsseminarium: Digitala utbildningslösningar

Riksdagsseminarium: Digitala utbildningslösningar

En av de mest allvarliga konsekvenser av Covid-19-pandemin är att många barn och unga blivit utan utbildning. Uppskattningsvis 90 procent av världens alla barn i skolåldern har fått sin utbildning störd enligt UNESCO, hundratals miljoner har varit helt eller delvis utan undervisning i mer omfattande grad. Detta är speciellt allvarligt för barnen som växer upp i krig och konflikt. Nyligen genomfördes ett riksdagsseminarium om konsekvenserna av pandemin för utbildning i krig och konflikt, där Consids vd Peter Hellgren deltog.

-En stor biståndspolitisk utmaning ligger i teknologigapet. Här behövs de privata aktörerna som kan bidra och komplettera givarsamhällets eller de mellanstatliga organens insatser. En del av lösningen på problemet med utebliven skola är digitala utbildningslösningar. Här är vi med och bidrar, säger Peter Hellgren.

Utebliven skolgång är speciellt allvarlig för barn i krig och konflikt, konstaterade alla medverkande på seminariet. Skolan ger trygghet, stabilitet och rutiner i vardagen. Den ger också i många fall psykosocialt stöd.

-Jag har rest runt i konfliktområden och har sett konsekvenserna som det för med sig. I konfliktområden betyder skolundervisningen så mycket mer än bara utbildning. Skolan ger barnen materiellt skydd och stöttar psykosocialt. Det blir också ett problem när rutiner ruckas, säger Yasmine Sherif som är chef för den globala utbildningsfonden Education Cannot Wait, under Unicef.

Yasmine Sherif har framgångsrikt mobiliserat resurser för snabba och koordinerade utbildningsinsatser. Tre miljarder dollar, eller över 25 miljarder kronor har fonden samlat in. Pengarna går till att stötta redan befintliga utbildningsinsatser.

-Det är inte vi som gör jobbet. Det är lokalt förankrade organisationer, med närvaro i konfliktområdena, säger Yasmine Sherif.

War Child, en barnrättsorganisation för barn i krig, är en av aktörerna som samarbetar med FN-fonden.

-En viktig aspekt är att utbildningen också måste vara förankrad i de nationella läroplanerna. Vi har tidigare sett mindre lyckade exempel på ”one size fits all” där vare sig lärare, föräldrar eller elever kunde relatera till innehållet. Utbildningen måste utgå ifrån nationella läroplaner, inte minst för att eleverna ska kunna få sin utbildning godkänd, säger Peter Brune, generalsekreterare för War Child Sverige.

Sverige ger viktiga bidrag till utbildningssektorn globalt. Det handlar främst om att stärka nationella utbildningssystem att bli motståndskraftiga, men också att öka fokus på jämställdhet och flickors utbildning. Ytterligare ett viktigt område är flyktingars rätt till utbildning.

-Vårt fokus ligger främst på de mest behövande, det vill säga flickor, personer med funktionsvariationer och minoriteter. Det är där Sverige kan göra störst skillnad. Redan innan pandemin talades det om en ”lärandekris”. Den har förvärrats ytterligare av pandemin. Vi ser de digitala utbildningsalternativen som en del av lösningen, men heller inte hela lösningen. Det finns massor med barn som till exempel inte ens har tillgång till el, säger Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

Carin Jämtin sa också att dagens biståndsnivåer inte räcker på långa vägar för att nå FN:s hållbarhetsmål.

-Därför måste vi jobba med andra inkomstkällor för att säkerställa att ingen lämnas utanför och för att utrota fattigdomen. Där spelar också den privata sektorn en stor roll, men även det globala syd måste bidra. Privata företag och fonder från syd väljer idag ofta att investera i nord för att våra marknader är stabilare. Även regeringar i syd måste emellanåt prioritera om, dvs prioritera upp sociala faktorer. Det är fortfarande vanligt att bara små andelar av statsbudgeten går till sociala områden som utbildning och hälsa, det måste prioriteras upp, säger Carin Jämtin.

Det var riksdagsledamot Kenneth G Forslund som arrangerade seminariet och han betonade att det är viktigt att inte glömma bort allt annat även när det är kris.

-Det är viktigt att man inte tappar fokus på allt annat under en kris som denna. Det kan medföra att fler människor drabbas av konsekvenserna av pandemin, än av själva sjukdomen, säger Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S) och ordförande i utrikesutskottet.

-Vi vet att i kris drabbas barn hårt och vi vet att och utbildning är ett bra sätt att hantera krissituationer. Tillgång till skola skapar struktur i livet och sammanhang och att barn får det lättare att hantera kriser. Även om digital skola är långt ifrån det bästa är det bättre än ingen skola alls.

Titel:

“Utbildning under en pandemi – leave no child behind”

Medverkande:

  • Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S) och ordförande i utrikesutskottet.
  • Yasmine Sherif, chef Education Cannot Wait, FN.
  • Carin Jämtin, generaldirektör Sida.
  • Peter Brune, generalsekreterare War Child.
  • Peter Hellgren, vd Consid.

Moderator: Ylva Bergman.

Se gärna hela riksdagsseminariet här:

 

 

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter