2019-10-21

Boksläpp: perspektiv på digitalisering

Digitaliseringens transformerande kraft innehåller möjligheter, men också stora utmaningar. Det är avgörande att våra politiker och beslutsfattare har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut. Därför ges boken ”Perspektiv på Digitalisering” till alla 349 riksdagsledamöter, till regeringskansliet och till viktiga aktörer inom offentlig sektor.

Vi ställs inför helt nya och svåröverblickbara integritetsproblem när uppkopplade prylar och digitala tjänster spårar, samlar in och sparar data om vad vi gör. År 2022 beräknas det saknas cirka 70 000 personer med IT- och digitalt relaterad kompetens i Sverige. På senare tid har mycket av diskussionerna kring digitalisering kommit att handla om hur vi ska kunna stävja manipulation, desinformation och digitalt personaliserade påverkanskampanjer. Det är bara några av aspekterna som boken tar upp.

Under våren 2019 arrangerades en seminarieserie i riksdagen, i samarbete med Consid AB, om konsekvenserna av digitaliseringen. Denna bok använder serien som avstamp, för att sedan ytterligare utveckla ämnet.

– Det finns ett jättebehov att öka kompetensen hos beslutsfattarna kring de här frågorna. Det är nu vi avgör åt vilket håll vi vill gå, säger riksdagsledamot Joakim Järrebring (S), initiativtagaren till seminarieserien.

I texterna redovisas för hur auktoriteter som Peter Pomerantsev, FNs Agnes Calamard och Googles Alex Walden resonerar, tillsammans med några av de viktigaste svenska aktörerna såsom Carl Heath, Jan Gulliksen, Anne-Marie Eklund Löwinder, Nils Hertzberg, Peter Hellgren och Gustaf Arrhenius.

– Vi måste se till att kompetensen höjs i Sverige vad gäller digitalisering, annars riskerar vi att få fel beslut och hamna på efterkälken, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Lanseringen av boken skedde den 17 oktober i Sveriges riksdag.

För mer information eller pressbilder, vänligen kontakta:
Nathalie Besèr, redaktör 0730567030
nathalie.beser@riksdagen.se

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter