2023-07-12

AI Swedens Conny Svensson i Digitala Influencerpodden: Potentialen med AI

AI kan inom kort bli räddningen för flera branscher. Lösa stora problem och effektivisera arbetet. Det finns fler möjligheter än risker, menar Conny Svensson från AI Sweden. AI kommer inte ta några jobb, utan snarare förbättra människornas förmåga att utföra sina uppgifter.

– Alla har kommit i kontakt med AI på en daglig nivå i våra mobiltelefoner när vi tittar på streamingtjänster på nätet – det har ju legat AI-algoritmer och machine learning-algoritmer bakom de här tjänsterna hela tiden. Men vi har aldrig direkt känt att vi har interagerat med dem på något intelligent sätt. Här var det första gången vi fick känna på att, ”jaha det är så här jag kan använda AI”. Så det blev ett ’aha moment’ för många, säger Conny Svensson i senaste avsnittet av Digitala influencer-podden.

AI:n är här för att stanna, vi interagerar med den dagligen och utvecklingen kommer bara spinna vidare. Från att ha handlat om Netflix-algoritmer och Siri för något år sedan kan nu, mer eller mindre, vem som helst snickra ihop en egen modell.

– Nu kommer ju även de här open source-modellerna där du själv kan bygga, träna och rikta in de här modellerna mot specifika problemområden och bygga in dem i de här produkterna. Då har vi fått en demokratisering, där någon som sitter med ett yrke som inte har någon teknisk kompetens, kan komma åt AI. Det är där vi får den här revolutionen som vi ser just nu, och den har vi bara sett början på.

Conny Svensson säger att han ser ett skifte i hur politiker ser på AI. I takt med att allmänheten insett att AI är här för att stanna har även politiken gjort det, och insett att det inte är ”några år bort” utan snarare behöver ske saker nu. Bland annat, pekar Conny Svensson ut lagstiftning som en sådan aspekt. Är det till exempel en idé att pausa avancerad AI-utveckling för att lagstiftningen ska hänga med?

– Vi måste såklart diskutera de risker som finns, men också diskutera risken om vi inte jobbar med de här teknikerna. Jag nämnde till exempel att vi jobbar med sjukvården och energisystemen – vi jobbar ju med den här tekniken för att lösa problem som vi har i vårt samhälle. Så om vi då ska stoppa utvecklingen, stoppar vi då också en möjlig lösning?

Risken som pekats ut av många är att hela yrkeskategorier kommer försvinna. Conny Svensson och AI Sweden väljer däremot en annan approach. Enligt honom kan många sektorer dra stor nytta av AI-teknologin, utan att nödvändigtvis se yrken gå upp i rök.

– Sjukvården är ett. Inom många av de offentliga verksamheterna är det ett problem att vi har för lite resurser. Vi har en åldersproblematik där vi blir äldre och äldre, med färre och färre som ska sörja för den äldre befolkningen – där vi inte kan lösa uppdraget med att bara ta in mer och mer folk och höja skatterna. Här kan vi ha AI som en lösning på det här problemet – så effektiviserar vi många delar, säger Conny Svensson, och utvecklar:

– Jag skulle säga att AI inte tar några jobb, för AI förbättrar vår förmåga att utföra våra jobb på ett bättre sätt. Det skulle kunna ta bort vissa typer av arbetsuppgifter inom den här rollen, absolut, men jag tror att rollerna och jobben kommer utvecklas och bli någonting annat, precis som vi sett i industrialiseringen och andra typer av teknikskiften.

Lyssna på hela avsnittet av Digitala influencer-podden här.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss.

0 / 255
Integritetspolicy

Ta del av fler nyheter