UTVECKLA | 2024-02-05

AI quality assurance

Utvecklas poddare Lily Tsui och Simon Zachrisson

60 min

Patrick Lef

I Utveckla 56 pratar Simon Zachrisson och Lily Tsui AI quality assurance med Patrick Lef, grundare och CPO på QA.tech! Hör allt om hur vi kan använda AI i allmänhet – och språkmodeller i synnerhet – för att effektivisera och förbättra testningen. Hör också om utmaningarna som än så länge finns med AI i kvalitetssäkringen och möjligheterna som framtiden rymmer.

Patrick Lef, grundare och CPO på QA.tech!

Patrick Lef

Grundare och CPO på QA.tech!

Är AI att likna vid en skruvdragare, hur undviker vi felaktiga loopar och hur länge måste vi sitta barnvakt åt vårt AI-verktyg innan det kan ta hand om sig själv? Detta och en väldig massa mer hör du om i det här avsnittet. Dessutom bjussar Simon på en liten föreläsning om vad ”shift left” betyder.

UTVECKLA #56 AI quality assurance

Lyssna via

Höjdpunkter från avsnittet:

Tidskoder

00.35 Programledarna Simon Zachrisson och Lily Tsui hälsar välkomna och diskuterar sina nya uppdrag. 

06.13 Dagens ämne: AI! 

09.09 Välkommen Patrick Lef! 

09.58 Detta är QA.tech. 

10.56 Så kom Patrick in på systemutveckling. 

14.21 Detta har Patrick jobbat med efter studierna. 

15.09 Detta är kvalitetssäkring. 

16.09 Så har man traditionellt sett jobbat med kvalitetssäkring. 

18.06 Så använder QA.tech AI i sin testning. 

21.15 Så används språkmodeller och prompt engineering för testningen. 

22.53 Detta ska man tänka på när man sysslar med prompt engineering. 

26.02 Dessa utmaningar finns när det kommer till att använda ChatGPT i testningen. 

27.21 Så sätter du upp en egen gpt-lösning med LangChain. 

29.23 Så går QA.tech till väga när de sätter upp ett projekt hos kund. 

31.39 Så kunnig behöver man vara för att kunna använda Patricks verktyg. 

33.59 Kan man använda ChatGPT för att generera användningsfall till utvecklarna? 

34.50 Om risker och säkerhet i förhållande till AI. 

36.41 Detta är de största utmaningarna Patrick och hans team har runt sitt verktyg, just nu. 

37.51 Så ser Patrick på den framtida utvecklingen runt AI-lösningarna. 

40.20 Finns det en risk att vi har hypeat AI-lösningarna för mycket? 

42.25 Dessa är de vanligaste missförstånden runt hur AI löser kvalitetssäkring som Patrick stöter på.  

44.12 Så underlättar AI-verktygen för en shift left-kultur: att utvecklingsarbetet även inkluderar testning och felhantering 

46.19 Om bias i den egna testningen. 

48.05 Om oron för att AI helt ska ersätta vissa jobb och tjänster. 

50.25 Dessa lösningar är Patrick mest stolt över just nu. 

51.53 Så ser framtiden ut för QA.tech. 

52.39 Så kommer man i kontakt med Patrick och gänget. 

52.49 Tack för allt, Patrick! 

53.06 Simon och Lily debriefar efter intervjun, diskuterar vad de lärt sig i det här avsnittet och hur de skulle kunna tillämpa det ute på golvet. 

57.03 Lily vågar fråga om uttrycket ”shift left” och ångrar sig eventuellt. 

1.00 Tack för den här gången, vi hörs nästa månad! 

Utvecklas ena poddare Lily Tsui

Lyssna fler avsnitt

Har du förslag gäst till podden?

0 / 255
Integritetspolicy