Digitala influencer-podden | 2023-11-02

Uppkopplad skog

Henrik Boström, Mellanskog och Peter Hellgren, Consid

24 min

Henrik Boström

En podcast om den digitala kedjan från skog till såg. I det här avsnittet av Digitala influencerpodden hör ni Mellanskogs CDO Henrik Boström berätta om de möjligheter som ny teknik och AI ger att digitalisera hela kedjan från rot till såg, hur detta kan bidra till ett hållbarare skogsbruk och om all den data som skvalpar runt där ute bland träden. Dessutom avslöjar Henrik vilken som är Sveriges tuffaste skog att orientera sig i.

Henrik Boström

CDO, Mellanskog

De övervakar granbarkborrar med drönare, gör digitala tvillingar av barrträd och vill ha mera AI i lingonskogen – ja, när Mellanskogs utvecklingsavdelning är i farten är det allt annat är trist och träigt.

Uppkopplad skog

Lyssna via

Tidskoder och citat.

1.49 Detta är Mellanskog. 

”Vi är en skogsägarförening som ägs av våra 27 000 medlemmar. Vi försöker hjälpa dem att ta hand om deras behov av att bli av med råvaran – skogen – och på något sätt omsätta det till industri.” 

2.08 Detta gör man som chef för Mellanskogs utvecklingsavdelning. 

”Jag är väldigt lite inblandad i flödet vad det gäller att få skogen eller träden till industrin, utan tittar snarare på hur vi kan göra det imorgon, och framför allt med digitala medel.” 

2.30 Därför har Mellanskog separerat utvecklingsavdelningen från övrig verksamhet.  

”Vi vill bli bäst på att skapa möjligheter av digitaliseringen och vi såg ingen annan väg än att att centralisera värdeanalyserna för digitala satsningar.” 

3.30 Så får man in nya idéer. 

”Vi har ett formulär på intranätet – väldigt enkelt och väldigt tråkigt. Man fyller i sin idé där, det är väldigt mycket fokus på behov, vi vill verkligen förstå behovet snarare än lösningarna, sedan tar vi dem ungefär 3–4 gånger per år. Vi tog precis nu en omgång av idéer – 80 stycken hade kommit in.” 

4.46 Så står sig Sverige när det kommer till att digitalisera skogen. 

”Vi står oss väldigt bra eftersom det digitala idag på något sätt börjar med data. Utan data är det väldigt svårt att börja processen – den här disruptiva utvecklingen – och det finns inte på samma sätt i andra länder. Här ligger vi långt fram i Sverige.” 

5.15 Så uppkopplad är skogen i dag. 

”Om du tittar på vår verksamhet i stort, där vi har en geografi från Uppland, Värmland, Härjedalen till Hälsingland – den ytan – så är det egentligen bara laserscanning och den typen av lite större instrument som klarar av att behandla den datamängden på ett tillräckligt snabbt sätt.” 

5.54 Så har skogsägaren förändrats de senaste tio åren. 

”Det är fler idag som ärver skog och flyttar in till storstan och alltså inte bor kvar där skogen är.” 

6.13 Så påverkar detta nya segment av skogsägare Mellanskogs digitalisering.  

”Den typen av medlemmar vill ju ha lösningar på ett helt annat sätt, än den traditionella skogsägaren som kanske snarare vill träffa en av våra rådgivare och gå ut i skogen. Det finns medlemmar idag som bor i Stockholm och kanske inte ens har varit i sin egen skog.” 

6.36 Dessa digitala verktyg har störst potential att förändra förutsättningarna för skogsbruket. 

”Det vi är på väg att göra, är att skapa den här digitala kedjan. Om vi backar hundra år tillbaka, så är vårt största värde som förening eller som bolag att vi har haft koll på skogen. Vi kunde säga vilket träd som stod kvar bättre än något annat och därmed kunde vi ta fram prognoser och planer för hur vi skulle avverka eller hantera skogen. Idag gör vi det med digitala hjälpmedel.” 

7.22 Om framtagandet av Mellanskogs app. 

”Projektet heter Min skog, då förstår man väl ganska tydligt vad det kan handla om. Vi har några namnförslag och ska välja det här i närtid och släppa den i Q1. Det är vårt sätt att nå ut till skogsägare i vår ganska stora geografi, digitalt, och ett sätt att börja knyta kontakter, ge råd och sluta kontrakt med skogsägare som inte är medlemmar.” 

8.05 Om problemen med dålig täckning i skogen. 

”Vårt eget fältstöd – när vi kommer ut i skogen – det är väldigt viktigt att det fungerar i offlineläge så att vi faktiskt kan utföra det jobbet vi behöver göra i skogen även om täckningen går ner.” 

8.33 Detta är fältstödet. 

”Jag vill skilja på digitalisering och digitisering – digitiseringen är när vi bygger stöd för våra medarbetare och det är där fältstödet kommer in – fältappen. Det är deras verktyg för att möta skogsägaren, ge råd och kunna få fram kalkyler på vad det skulle kosta.” 

9.07 Om begreppet ”Min industri”.  

”Det är lätt att tänka att våra skogsägare är ett pushande flöde – de vill bli av med sin råvara, att det sen går in i rotlager och så ska vi lösa det behovet till industrin. Men det är minst lika viktigt för oss som organisation att ha ett dragande flöde från industrin, från rotlagret eller kanske till och med hela vägen ut till skogen och ytor som vi inte har kontrakterat.” 

10.26 I dessa lägen har man användning för drönare. 

”Alla våra 120 rådgivare som träffar skogsägare har drönare med sig ut. De är framför allt bra när man ska göra en lite mer kalibrering av ytor, när vi ska gå djupare och när det kanske kommer närmare en affär av något slag, eller vi ska kanske inventera någonting som har hänt – en storm eller så.” 

11.07 Detta identifierar du med en drönare idag.  

”Drönaren kan dels flyga ovanför och göra bättre analyser på själva volymen, men också mellan träden och räkna stammar. För oss handlar det väldigt mycket om hur mycket volymträd där står.” 

12.28 Om hanteringen av skogsdata. 

”Jag blev lite förvånad när jag kom till Mellanskog för tre år sedan ungefär: vi hade liksom ingenstans där vi kunde spara georefererad data. Vi hade inte den typen av tankar eller lösningar hos oss på ett hållbart sätt, så vi har etablerat det de senaste två åren. Det senaste året har vi börjat skapa en digital tvilling.” 

14.01 Så ser Mellanskog att man kan komma att nyttja AI framöver. 

”Om vår affär är en värdekedja från skog till industri så innebär det ju väldigt många steg där: rotlager, väglager och så fortsätter det till industrin. Det enda sättet för oss att brygga de här stegen utan att förstöra det digitala flödet är med AI.” 

14.38 Detta betyder begreppet rotlager.

”För oss handlar det om att man kontrakterar en yta skog och då får man ett lager – vi kallar det rotlager eftersom det står på rot.”

15.14 Om digitala tvillingar. 

”Vi har en på gång, den är nog klar i Q1. Det är egentligen inte svårare än att vi i vår geografi kan säga vilket träd som står på vilken punkt och skogens beskaffenheter som är intressanta för oss: höjd på trädet, diameter och form av träslag.” 

16.41 Om utmaningen i att bygga ihop datakällor. 

”Jag skulle nog säga att utmaningen handlar om att få medarbetare och organisationer att våga utmana sig själv med att se vad som händer om vi gör så här – är det av tillräcklig kvalitet? Ska vi våga prova det? Och sen i slutändan:  vad innebär det om ett AI eller data och digitala flöden kan göra det jag gör idag?” 

17.15 Så kommer det se ut på Mellanskog om ett par år, om Henrik får välja. 

”Jag tror att vår rådgivning kommer att vara spetsigare och djupare. Man kommer ge råd inom fler områden – inte bara det traditionella skogsbruket, utan kanske också inom naturturism eller hållbarhet. Men mycket av det här traditionella administrativa, som kontraktering. kommer vara helt digitalt.” 

18.04 Detta är den största utmaningen för Mellanskog idag. 

”Det är väl att det går relativt fort ändå, tycker jag, och att möta båda ändar. Vi sitter ju mellan skogsägare och industri, men det kommer in väldigt många digitala aktörer på den här marknaden.” 

19.45 Henrik Boström sätter sig i heta stolen. 

22.02 Så viktig är digitaliseringen för ett hållbart skogsbruk. 

”Det är väl egentligen vår främsta satsning för att nå hållbarhetsmålen. Vi ser att vi kan effektivisera väldigt mycket med hjälp av det, men också att vi kan börja nå ut med andra typer av tjänster, som hållbar kollagring, och det kan vi egentligen bara sälja digitalt – knyta ihop skogsägare med köpare i en digital plattform.” 

22.48 Dessa länder kikar man på när det kommer digitaliseringen av skogen.  

”Finland har kommit långt i vissa avseenden, så där sneglar vi och har till och med gjort några besök, de ligger långt framme.” 

23.09 Denna teknik kan komma att revolutionera skogsbruket, utöver AI. 

”Ute i skogen är skördarna på gång att bli autonoma. Det kommer att påverka hur och när på dygnet vi kan jobba och hur mycket vi kan jobba med de här skördarmaskinerna.” 

23.48 Henrik Boström rekommenderar en gäst till kommande poddar. 

24.20 Detta ska du hålla utkik efter när det kommer till Mellanskog, framöver. 

”Det är lanseringen av det som inte kommer att heta ”Min skog” – i Q1.” 

Henrik Boström, CDO Mellanskog

Lyssna fler avsnitt

Har du förslag gäst till podden?

0 / 255
Integritetspolicy