Digitala influencer-podden | 2023-08-24

Kompetensutveckling i digitaliseringens kölvatten

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan

29 min

Thomas Persson

Världsunik utbildningsmodell med stor träffsäkerhet, om bristyrken och snabba skiften. Lyssna till Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan

Thomas Persson

Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan

Thomas Persson är generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan och med femtio procent fler platser på fem år har Yrkeshögskolan expanderat i raketfart under Thomas ledning. Till hösten kliver han av sitt uppdrag men det är inte slut än - expandera mera är hans önskan, när digitalisering, automation och grön omställning förändrar arbetsmarknaden i grunden.

Kompetensutveckling i digitaliseringens kölvatten

Lyssna via

Tidskoder och citat.

1.51 Detta gör MYH.

Vi är en statlig myndighet som ansvarar för ett antal eftergymnasiala utbildningsformer och den mest kända är yrkeshögskolan. Sen jobbar vi också en del med frågor kring branschvalidering och kvalifikationsramverk för att kunna få ett språk kring kompetens och kompetensnivåer.”

2.37 Därför har yrkeshögskolan ökat antalet utbildningsplatser så snabbt.

”Det var ett beslut som Riksdagen fattade på regeringens förslag 2017 – en kraftig expansion. Och skälet bakom den var ju att man såg ett stort behov av kompetens från yrkeshögskolan… det fanns också någon form av förtroende för att yrkeshögskolan skulle klara av en så snabb expansion.”

3.25 Så bibehåller man kvaliteten när man står inför en så kraftig utbyggnad.

”Jag tror att det handlar om att yrkeshögskolan som system bygger på att det finns ett lokalt och regionalt engagemang – ett yrkesliv som vill ha kompetens, talar om vad de behöver och så finns det anordnare som ger de utbildningarna och så finns det studenter som är intresserade av att gå vidare i livet och ofta är lite äldre och har hög motivation.”

4.54 Borde utbildningsväsendet titta mer på hur yrkeshögskolan gör?

”Olika utbildningssystem i Sverige och världen har olika syften. Syftet med YH är att primärt tillgodose kompetensbehov i arbetslivet. I nästan alla andra utbildningssystem är det primära syftet individen och individens utveckling.”

6.00 Om det faktum att många som idag pluggar kommer att jobba med jobb som idag ännu inte finns.

”När det gäller yrkeshögskolan så är vår primära uppgift att kompetensförsörja de yrkesroller och de kompetensbehov som man ser idag eller åtminstone har en ganska bestämd bild av. Däremot är ju inte yrkeshögskolan den bästa lösningen om man ska utbilda för någonting som man inte vet vad det är. Då är ju högskolan, som jobbar mer med längre utbildningar, mer med grunder, mer rustad för att man ska kunna anpassa sig till olika typer av samhällsutvecklingar.”

6.54 Så många får jobb efter avslutad YH-utbildning.

”Av dem som tar examen i yrkeshögskolan så är det mer än nittio procent som har jobb inom ett år och av dem har ungefär nittio procent ett jobb som helt, till största delen eller till viss del motsvarar den utbildning som man gick.”

7.27 Därför vill Thomas att MYH ska expandera ännu mer.

”Jag ser att många branscher är väldigt tydliga och specifika med vad det är för kompetensbehov som de har och att det faktiskt skulle kunna matchas av yrkeshögskoleutbildningar. Jag ser också att yrkeshögskolan som system – framför allt anordnarna och i viss mån myndigheten – har kapacitet att öka mer.”

9.35 Här råder det kompetensbrist på arbetsmarknaden.

”Det är generellt sett stora brister, och de är kopplade till de stora samhällsförändringar som pågår, där befintliga yrkesroller eller nya yrkesroller utvecklas – och det drivs av digitalisering, automatisering och den gröna omställningen. Det gör att det är en annan typ av kompetensbehov än vad vi har sett tidigare.”

11.27 Så gör man för att snabbt anpassa utbildningarna efter behoven på arbetsmarknaden.

”Det som utmärker yrkeshögskolan jämfört med andra utbildningssystem i Sverige och i hela världen, skulle man kunna säga, är att det inte är myndigheten som bestämmer innehållet i kursplaner och utbildningsplaner, utan det görs i samspel mellan det lokala och regionala arbetslivet, som har ett kompetensbehov, och anordnaren.”

13.40 Här skulle ordinarie utbildningsväsende kunna ha något att lära av MYH.

”Man skulle ju kunna pröva varianter på det här, till exempel inom vuxenutbildningen, alltså utbildning på gymnasial nivå för vuxna, för att se om det skulle kunna funka även i de sammanhangen tycker jag.”

15.26 Så ser det ut med avhopp från IT-utbildningarna på MYH.

”Hos oss är det drygt 6 av 10 som avslutar en programutbildning inom data och it-området. Det är ungefär tio procentenheter lägre än snittet när det gäller examensgraden för hela yrkeshögskolan, och det är ju inte bra. Av de där trettio procenten som försvinner under resans gång, kan man säga att ungefär tjugo procent av dem är avhoppare och huvuddelen av dem hoppar av väldigt tidigt under utbildningen.”

17.11 Så har andra branscher jobbat, som liksom data och it haft svårt att få in kvinnor.

”Jag brukar använda byggbranschen som ett bra exempel – de har ju gått från en ganska låg andel till att de nu är uppe i 30–40 procent kvinnor. Det har handlat väldigt mycket om att man inte har fokuserat på utbildningen, utan på yrkesverksamheten efter utbildningen.”

19.13. Så ser kännedomen om YH som möjlighet ut.

”Om man tittar på medborgarna så vet ungefär åtta av tio vad yrkeshögskolan är. Tittar man i arbetslivet är kännedomen 90 procent, och tittar du på företag som har fler än fem anställda, så är kännedomen 100 procent.

20.56 Thomas om omställningsstudiestödet som finns sedan 2022.

”Det vi ser är att nästan alla som blir beviljade går på yrkeshögskola eller på högskola, det är ungefär fifty-fify, så ungefär femtio procent av omställningsstudiestödet går till yrkeshögskolan. Det är väl i en nivå som jag hade räknat med.”

22.35 Thomas Perssons Fem snabba favoriter.

25.14 Så påverkas yrkeshögskolan av AI-utvecklingen.

”Vi ser redan nu att utbildningar börjar innehålla inslag av AI – det är det här som vi pratade om tidigare – att det går automatiskt, vi behöver inte ens bestämma det.”

27.02 Om försöken att stoppa studenter från att använda AI.

”Jag tror inte att det går. Jag tror att tekniken vinner. Det är en sådan kraftfull utveckling när det gäller att hantera stora datamängder, så det handlar nog mer om att tillsammans försöka fundera på hur vi gör i stället.”

28.04 Thomas Persson rekommenderar en gäst till kommande poddar.

28.59 Så följer du Thomas och MYH:s fortsatta expansion.

29.54 Det här ska Thomas göra när han stigit av sitt uppdrag i höst.

”När vi närmar oss oktober då ska jag förbereda mig för att dra mig tillbaka. Jag ska sluta att lönearbeta, kanske ska ta några uppdrag, men framför allt så ska jag försöka ta det lite lugnare än vad jag gjort under de senaste decennierna.”

Mikrofoner för podcast inspelning

Lyssna fler avsnitt

Har du förslag gäst till podden?

0 / 255
Integritetspolicy