Varför ska vi testa?

Svart tangentbord
Varför ska vi egentligen testa – vinner man som bolag något på det? Frågar du Magnus, ansvarig för vårt affärsområde Test & Quality Management, är svaret på denna fråga solklart – ja! Han vill till och med hävda att företag tjänar pengar på att testa sin mjukvara. Ta del av hans resonemang kring detta i detta blogginlägg!

Om det är något man som testare drar nytta av så är det ett kritiskt tänkande. Då bör man ju även vara självkritisk och fundera lite över sin egen existens. Den mest centrala frågan blir då: varför ska vi testa? Detta är en fråga som är befogad, för vi ska inte ha en verksamhet som inte är värdeskapande. Det finns en grundorsak till att vi testare, alla vi som jobbar med test i alla branscher, över huvud taget kan motivera vår egen existens:

För att tjäna pengar!

Vi tjänar pengar till vårt företag eller vår organisation på åtta olika sätt.

1. Minskade utvecklingskostnader. Genom att hitta fel tidigare i utvecklingsprocessen blir våra projekt lättare att genomföra och vi genomför dem till en lägre totalkostnad.

2. Minskade produktlivskostnader. Underhållskostnader för en testad mjukvara är lägre än kostnaderna för en mjukvara som inte har genomgått testning.

3. Hög kvalitet leder till ökat förtroende för en mjukvara, vilket i sin tur gör att den kan säljas till rätt pris till slutkund.

4. I ett testat system minskar risken för skador på andra människor och egendomar. Det innebär minskade kostnader för företaget. Naturligtvis strävar vi alltid efter att människor aldrig ska komma till skada, men vi kan aldrig helt och hållet utesluta risken. Däremot kan vi avsevärt minska den genom god testning.

5. Testningen kan visa att kontraktsmässiga krav är uppfyllda. I många leveranser är det viktigt att kunna visa på att mjukvaran uppfyller de krav som är ställda från kund. Genom att testa och verifiera produkten, kan vi visa på att vi har utvecklat den mjukvara som kunden efterfrågat.

6. På samma sätt som i punkt 5 kan vi visa att legala krav är uppfyllda och därmed säkerställa att mjukvaran får lov att introduceras på en marknad som ställer höga krav, exempelvis inom medicinska och flygtekniska system.

7. Verifieringen av en produkt kan visa på att de applicerbara industriella standarderna som påverkar produkten är uppfyllda. Ju tidigare vi kan visa på att detta är gjort, desto kortare blir utvecklingstiden.

8. Testning kan reducera risken för att fel uppstår i driftsmiljön. Eftersom en testad och kvalitetssäkrad produkt innehåller färre fel – vi kan aldrig komma ner till noll fel, men vi kan åstadkomma färre fel än vid otestat tillstånd – så kommer färre fel hittas i produktionen. Därmed kommer kostsamma återkallanden och uppdateringarna i produkter som nått kund minska.

Om det inte redan är tydligt nog, så vill jag understryka det en extra gång. Företag tjänar pengar på att testa sin mjukvara!

Man vid dator under en utbildning av Consid Excellerate

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg