Utmaningarna och digitaliseringen inom postväsendet

Annemarie Gardshol, VD på PostNord, om utmaningarna och förändringen inom posten.

Post, tjej med paket
Annemarie Gardshol, vd och koncernchef på PostNord, om brevväxlingens konstanta nedgång, utmaningarna med digitaliseringen och postservicens finansiella utmaningar.

Det nya postväsendet

Digitaliseringen slog ner som en bomb i den svenska postverksamheten och har skapat stora utmaningar. Brevsidan har haft en konstant nedgång som ligger i snitt på tio procent per år, och detta är något som inte ser ut att förändras. Därför behöver Postnord nu anpassa sin verksamhet efter den förändring i efterfrågan som de möter. När Annemarie Gardshol tillträdde som VD 2018 gick PostNord med storförlust och var ett av Sveriges mest utskällda bolag. Under Black Friday och julen 2018 tog e-handeln fart på riktigt, vilket branschen inte var beredd på. Därav uppstod många leveransproblem och utmaningar i kvalitén vilket skadade Postnords rykte. Idag har man dock lyckats vända utvecklingen och utforskar nya smarta lösningar för framtidens leveranser.

– Jag skulle säga att digitaliseringen skapat både utmaningar och möjligheter för alla verksamheter, även för oss inom posten. Den svenska och danska posten har funnits i ungefär 400 år, och under dessa år har kanske 380 år bestått av stor tillväxt i brevvolymerna. Men sedan millennieskiftet, när digitaliseringen började ta vid, har vi sett en kraftig nedgång på brevväxlingen. Ca 80 procent i Danmark och 50 procent i Sverige. Samtidigt har paketvolymerna i exempelvis Sverige ökat med säkert 350 procent, så det är en stor förändring under en väldigt kort tid. Detta har självklart förändrat våra arbetsmetoder mycket.

– Under mitt första halvår åkte jag runt och träffade många kunder och medarbetare. Från svenska folket fick jag höra att ”nej för mig fungerar det bra, men jag har hört att andra har problem”. Och när jag träffade medarbetarna så kände jag att det fanns en enorm revanschlystnad. Man kände att om vi bara skapar rätt förutsättningar kan vi styra upp det här. Där någonstans bestämde vi oss för att det är medarbetarna vi måste sätta i fronten. För nöjda medarbetare med rätt förutsättningar kommer resultera i att vi når vårt kundlöfte – och det ger även nöjda kunder.

White Label Checkout

Med den strukturella förändring som sker i samhället med fler kunder som handlar digitalt har förväntningarna på e-handeln förändrats, vilket Postnord ständigt behöver utvärdera och förhålla sig till.

– Många nya plattformar börjat ta plats och utvecklingen går fort framåt. Detta gör att man kan börja fundera på vad det betyder för oss som en logistikaktör i branschen. Det vi ser på vissa marknader är att man börjar gå mot en mer ”White Label Checkout”, det innebär med andra ord att man inte väljer ett varumärke – ”Jag vill ha Postnord, Budbee, eller Instabox”. Utan kunden tänker snarare ”jag vill ha produkten hem” eller ”jag vill ha det till en paketbox”. Så det blir intressant om den trenden även skulle ta sig in på våra marknader, då handlar det i slutändan om att garantera en god leveransupplevelse till ett bra pris.

Vinstdrivande med samhällsansvar

Postnord ägs till 60 procent av den svenska staten och 40 procent av den danska staten. De förväntas leverera ett positivt resultat, vilket gör dem till ett vanligt vinstdrivande bolag. Sen har dem även ett viktigt uppdrag gentemot invånarna, vilket gör dem till en typ av samhällsbärare. Annemarie berättar.

– Det man ska komma ihåg är att vi inte är skattefinansierade, utan vi finansierar vår verksamhet via våra intäkter från kunderna. Detta gäller dock inte helt för Danmark, där får vi en ersättning från danska staten för de brev vi delar ut – som kompensation. Detta får vi då för att vi ska kunna ta hand om samhällsuppdraget vi har i Danmark. I Sverige däremot har vi inte de intäkter som krävs för att finansiera den infrastruktur som krävs. I Sverige har vi till exempel 22’000 gula brevlådor ute på stan och omkring staden på landsbygden finns det ca 5,2 miljoner avlämningsställen som vi ska besöka varje dag. Vi hämtar också av företag. Av dessa 5,2 miljoner hushåll vet vi inte vilka brev som förväntas levereras nästa dag, så då måste vi stå redo med den leveransapparaten som krävs för att klara av att leverera det inom två dagar. Därav är 70 procent av våra kostnader fasta.

Hur kommer det se ut om 10-20 år?

– Vi kommer att dela ut post så länge det finns brev att dela ut och vi förväntas göra det. Men tror jag att vi kommer kunna fortsätta göra det utan att det finns någon form av ersättning från staten? Nej det tror jag inte.

Digitaliseringstips

Det är många bolag som är på resan att förflytta sig ifrån det som vi kallar för den analoga ekonomin till den digitala ekonomin. Annemarie förklarar att detta är en stor förändringsresa och att man bör inspireras av alla de bolag som startar ifrån ett vitt papper och kliver rätt in i detta med digitala affärsmodeller. Hon trycker också på att man behöver ha självförtroende och känna sig trygg i sitt erbjudande, att man har en styrka att bygga på.

– Du bör bryta ner elefanten i bitar. Starta i det lilla, men tänk stort. Så småningom behöver du skala upp och då är det viktigt att involvera organisationen. Det är även viktigt att man kan skilja på det komplexa och det komplicerade. En linjär process kan du göra ganska enkel och bara digitalisera. En komplex verksamhet måste du däremot bygga utifrån. Den ska ha någon typ av motståndskraft mot det som kan uppkomma runt omkring den. Där kan digitaliseringen hjälpa till enormt, med AI, maskininlärning och så vidare. Så särskilj mellan det som är komplicerat och det som är komplext.

post, brevväxling

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg