Två viktiga faktorer att tänka på vid val av nytt intranät

En dator på ett träbord med tillhörande stol
Allt fler organisationer satsar på sina intranät och de som lyckas väljer att bygga in sociala funktioner, vilket gör intranätet till ett arbetsverktyg snarare än en uppslagsbok.
Alexander J Gustafsson affärsutvecklingsansvarig på Consid

Alexander Gustafsson

Affärsutvecklingsansvarig Sitevision

alexander.j.gustafsson@consid.se

0733-60 74 76

Socialt intranät för samarbete och kommunikation

Den tydligaste trenden vi ser just nu är att medarbetare i en organisation behöver ett enkelt och socialt sätt att samarbeta och kommunicera. I takt med att den privata användningen av sociala medier ökat har det resulterat i att medarbetare ställer högre krav på arbetsgivarens digitala verktyg.

En medarbetare förväntar sig exempelvis att man ska kunna kommunicera minst lika enkelt internt som man annars gör privat via exempelvis Facebook och LinkedIn. Alltfler organisationer går därför från att ha en ren informationsplattform som intranät till en kombinerad lösning med kommunikationskanaler för medarbetarna.

 

Två viktiga faktorer vid val av intranät

Det finns bland annat två viktiga faktorer man ska titta på när man står inför ett intranätprojekt:

1. “Den traditionella corporate-informationen”

Det handlar exempelvis om information från personalhandboken och redaktionella nyheter, ska sömlöst gå hand i hand med intranätets sociala funktioner. Som användare ska du inte behöva växla mellan två olika system eller verktyg. Det gör att samarbetsfunktionerna enkelt finns till hands, samt att det blir naturligt för medarbetaren att dela, kommentera och gilla även det traditionella redaktionella innehållet.

2. Plattformsvalet viktigt för ett passande intranät

En annan viktig aspekt är att plattformsval och lösning tillsammans skapar ett användarvänligt, enkelt och tydligt arbetsverktyg för redaktörer och administratörer. Ett svårarbetat och långsamt redaktionellt gränssnitt skapar missnöjda och oengagerade användare, samt hämmar redaktörernas effektivitet och kreativitet, vilket snabbt skapar ett icke-uppdaterat och ”föråldrat” intranät.

På svenska marknaden har framförallt Sitevision hittat rätt i sitt erbjudande, plattformen rankas högst av användarna och gör det enkelt att skapa lösningar som engagerar hela organisationen. I WSA:s kundundersökning “Hur mår Sveriges intranät?” svarar 93% att de är mycket nöjda med Sitevision som plattform och i hela åtta år har plattformen fått utmärkelsen ”marknadens nöjdaste kunder”.

Det Sitevision framförallt har lyckats med är att ta fram en produkt som möjliggör samarbete med ett otroligt lättanvänt gränssnitt och låg tröskel. Alla medarbetare inom en organisation har sällan hög datorvana, vissa använder exempelvis aldrig en dator i sin huvudsakliga arbetsuppgift.

Det får därför aldrig vara tekniken som skapar en tröskel för medarbetarna att samarbeta och på just den punkten har många andra plattformar fortfarande mycket att lära. Nyttan uppstår i användandet.

 

Vi hjälper er i valet av plattform – för en enhetlig lösning

Consid möjliggör för företag och organisationer att öka sin kommunikation och samarbete direkt på intranätet. Vi skapar moderna intranät där det redaktionella och informativa går hand i hand med det sociala och kommunikativa utan att behöva separera det i två olika plattformar.

Våra lösningar identifierar även användaren och personifierar upplevelsen för medarbetaren utifrån målgrupp och behov för att minimera det så kallade “bruset”. Har man som beslutsfattare över en organisation inte börjat fundera kring det digitala samarbetet internt är det hög tid att göra det redan idag.

Hör av dig så berättar jag gärna mer!

Laptop Dator Händer

Vill du veta mer om intranät?

Lämna din e-mail så berättar vi gärna mer.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg