Stärk förtroendet hos era kunder – ta kontroll över er information

Vitmålat dokument, förstoringsglas, hänglås och mobiltelefon
Information är en av era viktigaste tillgångar. I takt med att allt fler delar av det ni gör digitaliseras, och information används och delas i fler kanaler, ökar också er sårbarhet och exponering för risker. Har ni en uppfattning er hur stora dessa risker är? Och har ni en beredskap att hantera situationen när något inträffar? Consid har utvecklat ett verktyg som hjälper er att få en bra bild av nuläget i arbetet med skyddet av er information.

Det finns stor potential i att ta ett samlat grepp om era informationsflöden. Dels för att säkerställa rätt skydd, dels för att skapa förutsättningar för automation, innovation och affärsutveckling. Utöver dessa direkta fördelar, finns även lagstiftning som ställer krav på hur ni hanterar olika typer av information, till exempel GDPR som reglerar insamling, hantering och lagring av kundinformation.

Enligt en undersökning från PwC avser 87% av de tillfrågade företagsledarna investera i informationssäkerhet för att stärka förtroendet hos kunderna. Som vi sett ett antal gånger, inte minst nu de senaste dagarna, kan det gå snabbt att rasera det förtroende ni byggt upp kring er verksamhet om ni inte säkerställer rätt skydd av den information ni har om era kunder.

Consids affärsområde Information Security har tagit fram ett verktyg för att hjälpa och guida er organisation till rätt beslut och åtgärder för att säkerställa rätt säkerhet av den information ni använder dagligen och behöver för er utveckling. Testet identifierar var ni i nuläget befinner er inom fem beståndsdelar av en organisations totala informationssäkerhet: organisation, kultur, teknik, process och strategi. Vi mäter exempelvis beståndsdelen process genom 16 delfrågor som bland andra ”på den här arbetsplatsen är informationen tillgänglig för rätt person, på rätt plats, i rätt tid” och beståndsdelen teknik genom 22 delfrågor som bland andra ”på den här arbetsplatsen är informationssäkerhet integrerat i vår systemutveckling”. Genom att tilldela ett värde mellan 1-5 på frågorna får ni en bra översikt av ert nuläge, och utifrån det sätta in insatser på prioriterade områden. Med samma verktyg kan ni även definiera ert framtida läge.

Är ni intresserade av att vi kommer ut till er och gör en nulägesgenomgång av er informationssäkerhet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er.

Händer som håller i hänglås med nyckel i

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler inlägg från vår blogg