Nätverk:

Kompetens och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av fastighetsbolag

Telefonkiosk
På Consid har vi genom åren samlat på oss bred kompetens vad gäller arbetsplatsers digitalisering, särskilt för fastighetsbolag. Denna kompetens vill vi utnyttja och dela med oss av - varför vi tagit fram ett nätverkskoncept för inspiration och tips ämnat för fastighetsbolag. Läs mer om konceptet och ta del av våra 6 fokusområden nedan! Tveka inte på att höra av er om ni vill veta mer!

Vi på Consid har i generella termer mycket god kompetens vad gäller att digitalisera väsentliga delar av arbetsplatser, detta i synnerhet vad gäller fastighetsbolag. Vi har byggt innovativa och tids-/kostnadsbesparande system och implementationer för flertalet fastighetsbolag och vår samlade kompetens och kundbas inom detta segment gör att vi nu vill ta ytterligare steg framåt. Allt för att kunna erbjuda ett bra upplägg för kunder som står inför, eller som redan påbörjat, sin digitalisering av fastighetsbolag.

Vi har därför tagit fram ett koncept, i form av ett nätverk, för att inspirera och ge handfasta tips för hur ni ska komma vidare. Nätverket riktar sig till såväl privata som offentliga verksamheter, genom vilket  våra medlemmar får hjälp med trendspaning, nya infallsvinklar samt ett utökat kontaktnät, och inspiration och energi till arbetet.

Låter detta intressant och väcker ert intresse är ni välkomna att kontakta någon av oss som står listade längst ner på denna sida, eller fylla i detta formulär (länk till en forms) så presenterar vi gärna formen för detta nätverk lite närmre.

Vi har tagit fram 6 fokusområden som vi genom nätverket vill förstärka er kompetens inom. Ta del av dessa nedan!

1. DEN SMARTA STADEN
Hur bygger vi den smarta staden med hjälp av kvalitetssäkrad information? Det är en stor fråga, vilken dock kräver stort fokus då den otroligt snabba digitaliseringen möjliggör en helt annan tillgång till information än vad man hade för bara 3-5 år sedan.

Uppkopplade enheter skapar både en trygghet och en viss oro inom branschen, och vi vill dela med oss av hur man skapar säkra informationsflöden, vilka ändå ger maximal tillgång till information. Frågor som vi fokuserar på inom detta område är:

Vilka smarta funktioner efterfrågar kunder och besökare?
Hur designar vi smarta tjänster och identifierar/säkrar behovet av dataflöden som krävs?
Hur ska vi kvalitetssäkra data i era fastighetssystem?
Hur ska vi utbyta data mellan våra system och tjänster?
Vilka standarder fungerar?

2. VERKSAMHETSSYSTEM
Vi har flera kunder som kommit en bra bit på vägen kring att hitta en optimal kombination av system, och vår erfarenhet säger att detta är en mycket viktig del att utbyta erfarenheter inom. Detta då det finns en otrolig mängd olika system och systemkombinationer som man kan dra nytta av. Exempel på system är:

Fastighetssystem
CRM-system
Projekt- och kalkyleringssystem
Ärendehanteringssystem
Etc.

Hur pass väl stödjer dessa era verksamheter? Vad funkar bra och vilken funktionalitet saknas? Det är frågor vi djupdyker i, och delar erfarenheter inom.

3. KUNDINRIKTADE FLÖDEN OCH GRÄNSSNITT MOT KUNDEN
Ett tydligt kundfokus kräver också att man organiserar sig och anpassar sina system och gränssnitt för att serva kunden på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt att inte bara hålla fokus på vad kunderna förväntar sig, utan också på vad de faktiskt kräver i dagens digitala värld.

Inom fastighetsbranschen finns flera aspekter som man som kund förväntas hålla en mycket hög nivå på, samtidigt som förväntningarna på att hålla en enkelhet och igenkänningsfaktor från liknande branscher är påtaglig. Vi vill diskutera och skapa en klar bild över hur dessa krav och förväntningar från kunden ser ut idag och i framtiden, samt hur detta påverkar era gränssnitt både idag och framåt.

Teknik i fokus: Externwebbar och kundportaler (Mina sidor)

4. INNOVATION OCH ATT FÖRBEREDA SIG FÖR FRAMTIDEN
Innovationshastigheten ökar och nya tekniska trender gör sitt intåg i fastighetsbranschen i princip dagligen. Vad innebär detta för er verksamhet, hur ska man förhålla sig till innovation och jobba strukturerat med omvärldsbevakning i en föränderlig omvärld?

Vi på Consid har samarbetspartners inom flera områden, vilka är högst relevanta för fastighetsbolag. Vi tror att det finns en mängd trender och framgångsfaktorer i andra branscher, vilka vi på Consid ser en enorm potential i att applicera inom fastighetsbranschen, vilket blir mycket enklare och tydligare när man samverkar i nätverk.

5. MEDARBETARRESOR OCH ROLLBASERADE INFORMATIONSFLÖDEN
Vi har mångårig erfarenhet inom detta område, och vi kan bistå alla våra kunder med specifika lösningar för just deras behov.

Vi har för en rad olika kunder inom fastighetsbranschen, men också andra branscher, genomfört både förstudier och projekt för att implementera intranät, vilket är en stor del av vårt erbjudande, men även andra arbetplatsrelaterade lösningar. Den moderna arbetsplatsen handlar dock om mycket mer än att bygga intranät för oss, det kan till exempel handla om tidrapporteringssystem samt smarta mobila lösningar för att förenkla vardagen för kollegor ute i fält. Vi har genomfört många projekt med fokus på just detta.

6. FRAMTIDENS KONTOR/FASTIGHETER
Fastighetsbranschen är självklart unik i jämförelse med andra branscher, eftersom fastigheten står i rampljuset. Om man väljer att kalla fastigheten/kontoret/byggnaden för ett ”hårt” värde som levereras, blir det viktigare och viktigare att förse kunden med ”mjuka” värden utöver själva byggnaden.

Flera har kommit långt med att erbjuda kringtjänster och digitala hjälpmedel för sina kunder och förändrat, eller påbörjat en förändringsresa av, sina affärsmodeller för att stödja denna transformation på bästa möjliga sätt, medan andra av olika skäl lägger större fokus på fastigheten i sig.

Vi tror att alla fastighetsbolag är unika, men för att bli framgångsrik och behålla framgången i framtiden måste man se hur man kan anpassa sin verksamhet och sina affärsmodeller för hur trenderna på marknaden ser ut och kommer att se ut i framtiden.

Människor korsar vägen

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg