Informationssäkerhet

Håller din organisation måttet?

Jordklotet under natten
Den växande tillgången till information ses framförallt som just en tillgång, men ju mer information och tjänster som blir tillgängliga online, desto fler risker exponeras organisationer för. Hur stora är dessa risker? Finns det egentligen något sätt man kan utvärdera hur bra en organisation är på informationssäkerhet?

Consids affärsområde Information Security riktar sig till just dig som ställer sig den frågan. Vi hoppas att genom detta inlägg ge er en bild av vår kompetens och hur vi proaktivt kan hjälpa er som ställer er just den frågan.

Det säger sig självt att informationssäkerhet är en viktig del i en organisation vilken kräver en tydlig strategi i och med den ökande tillgången till information i olika typer av tjänster, vilket gör att organisationer i allt större utsträckning förflyttar sin kärnverksamhet till internet. Som ansvarig för en organisations informationssäkerhet bär man ofta ansvar för en rad kritiska system, applikationer och databaser som alltid har lagstadgade riktlinjer och krav att förhålla sig till. Ett tydligt exempel på detta är GDPR som påverkar en majoritet av de databaser som används för kunddata, eller data som på annat sätt berör individer.

På Consid har vi tagit fram ett verktyg som är till för att hjälpa och guida en organisation till att ta rätt beslut och åtgärder baserat på vilken risknivå man befinner sig på inom fem beståndsdelar av en organisations totala informationssäkerhet: organisationkulturteknikprocess och strategi.

Vi mäter exempelvis beståndsdelen process genom 16 delfrågor som bland andra ”på den här arbetsplatsen är informationen tillgänglig för rätt person, på rätt plats, i rätt tid” och beståndsdelen teknik genom 22 delfrågor som bland andra ”på den här arbetsplatsen är informationssäkerhet integrerat i vår systemutveckling”. Organisationen i fråga landar sedan ett värde mellan 1 och 5 på varje av de fem beståndsdelarna. Genom att identifiera hur ert nuläge ser ut kan vi som partner assistera er i att fatta rätt beslut i ert framtida arbete.

Är ni intresserade av att tillhandahållas ett exemplar av verktyget är ni mer än välkomna att fylla i formuläret nedan så skickar vi det till er. Vi lagrar er e-postadress under 3 månader med syfte att skicka ett exemplar av verktyget, samt följa upp om ni har behov av ytterligare hjälp.

Fastigheter och skyskrapor med glasfasad

Vill du veta mer om informationssäkerhet?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss

Integritetspolicy

Ta del av fler blogginlägg